Oppfordrer fiskerinæringen til å søke om penger til likestillingsarbeid

Regjeringen vil bruke 2 millioner kroner på likestillingsarbeid i fiskerinæringen i 2024, og oppfordrer aktører i fiskerinæringen til å søke om penger.


- Det skal være trygt å være fisker om bord på alle fiskebåter, uansett. Selv om mange har kommet langt, har næringa fortsatt en jobb å gjøre. Jeg håper at disse prosjektene bidrar til at vi baner vei, ser flere kvinner i fiskerinæringa og får bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Praktisk informasjon

Likestillingstiltaket skal gjennomføres i 2024, med siste frist for gjennomføring og levering av sluttrapport 1. april 2025.

Departementet behandler mottatte søknader samlet etter søknadsfristens utløp.

Søknadsfristen er 1. november 2023. Les mer om ordningen og søk her.

Åpne kontaktskjema