Oppstartsveilederen skal hjelpe etablerere å lykkes fra starten

Mange som starter enkeltpersonforetak havner i økonomisk gjeld. Starte og drive bedrift har utarbeidet et digitalt motsvar til denne utfordringen. Dette er Oppstartsveilederen.


- Veldig mange, alt for mange, hopper ut i etableringen av enkeltpersonforetak uten å vite hva det innebærer og hva det faktisk krever av dem, og ender i gjeldsmyra. Da stilte vi oss spørsmålet: hvordan kan vi forebygge dette?

Det forteller Kari Ann Nygård, prosjektleder for Oppstartsveilederen. Til vanlig jobber hun for Brønnøysundregistrenes kontor i Narvik med bedriftsveiledning i Starte og drive bedrift.

- Gjennom prosjekter og innsiktsarbeid har vi erfart at de som bruker tid på å planlegge sin etablering i større grad lykkes. Mange forstår for eksempel ikke at det ved enkeltpersonforetak ikke skilles mellom person og bedrift, og at de dermed står personlig ansvarlig for bedriftens gjeld. Når vi har testet veilederen på brukere hører vi gjerne "dette skulle jeg visst før jeg starta". Det er det vi ønsker å gjøre noe med nå.

Hva er Oppstartsveilederen?

Oppstartsveilederen er et verktøy utviklet for dem som ønsker å starte enkeltpersonforetak. Gjennom oppstartsveilederen stilles spørsmål som etablere trenger å reflektere over i forkant av at bedriften registreres.

- Mange som starter bedrift er svært gode i sitt fag, men mangler kunnskaper om å drive en bedrift. De går rett på registrering og setter seg inn i regelverket, som for eksempel skatt, merverdiavgift og regnskap, først etter at de er i gang, forteller hun og legger til:

- Regnskapsfører kontaktes først når problemene har oppstått. Dette medfører ekstraarbeid og ekstra kostnader for den næringsdrivende. Ved å bevisstgjøre etablerere på hva som kreves av dem i forkant kan de sette bort det de ikke kan eller ønsker å bruke tid på, for eksempel regnskap.

Gjennom veilederen bevisstgjøres man på hva man må ta stilling til, som for eksempel regelverk, marked, regnskap og personlige egenskaper. Når man starter opp er det viktig å ha et forhold til oppstartskapital og budsjett, og i Oppstartsveilederen er det integrert en kalkulator som regner ut oppstartsbudsjett basert på brukerens egne tall.

Hvem kan bruke Oppstartsveilederen?

I utgangspunktet er veilederen utviklet for etablerere, men den fungerer også som et verktøy for bedrifts- og etablererveiledere, både offentlige og private. Ved at etablereren selv gjør grundig forarbeid i Oppstartsveilederen frigjøres mer tid for veilederne til å hjelpe etablerer med den forretningsmessige utviklingen av prosjektet.

- At etablereren allerede har satt seg inn i oppstartsbudsjett gjør veien til lån og dialog med banken enklere. Også andre rådgivere kan ha nytte av veilederen, dette vil vi se på i en videreutviklet versjon av veilederen etter hvert.

- At færre etablerere havner i økonomiske problemer vil gi positive samfunnsmessige ringvirkninger. For myndighetene kan det blant annet bety mindre ressursbruk på innkreving av gjeld, ressurser som kan brukes til andre ting, sier Kari Ann Nygård.

Oppstartsveilederen er et produkt av Brønnøysundregistrene gjennom Medfinansieringsordningen. Nå er første versjon av Oppstartsveilederen klar, og det vil i løpet av kort tid komme en oppdatert versjon. 

Starte og drive bedrift - Oppstartsveilederen for enkeltpersonforetak

Åpne kontaktskjema