Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel

Det er ikke behov for begrensninger i varetilbud i varehandelen, inkludert dagligvarebutikker for å bidra til smittebegrensning. Per 17. mars 2020 er det ikke noe som tyder på at koronavirus smitter via mat og drikkevann. Næringsmiddelvirksomheter anbefales å følge de generelle hygienerådene.


Mattilsynet om utbrudd av koronavirus

Er det behov for andre smittebegrensende tiltak i butikk enn de vi allerede har iverksatt?

Koronaviruset smitter i hovedsak gjennom dråpesmitte ved direkte kontakt med smittet person. Det er derfor mye større sannsynlighet for smitte ved at man står tett i kø enn ved at man berører det samme bestikket og andre kontaktpunkter.

Helsemyndighetene anbefaler derfor å unngå tett kø i eller ved butikkene.

Mattilsynet anbefaler også at kantiner, serveringssteder og matbutikker styrker renholdet av hyppig berørte kontaktpunkter som dørhåndtak og skifter ut fellesbestikk ofte.

Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene

Hva kan/bør vi gjøre for å trygge våre egne ansatte i butikk?

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

FHI - råd og informasjon til befolkningen om koronavirus

Så langt det er mulig bør betaling skje kontaktløst, med tæpping, Vipps, Coopay eller andre digitale betalingsløsninger. Alternativt bør betalingskort benyttes. Kontanter skal kun benyttes unntaksvis.

Mattilsynet om rutiner for trygg mat

Hvordan skal karantenebestemmelser håndteres dersom vi får bekreftet smitte hos ansatte som har vært på jobb?

Ved bekreftet smitte hos ansatt som har vært på jobb i dagligvarebutikk skal som hovedregel karanteneregelverket følges. I utgangspunktet er vi skeptisk til innvilgelse av dispensasjon, men hvis det er umulig å få inn nytt personell og dette er den eneste matbutikken i området/bygda må det gjøres en vurdering av tilgjengeligheten av matbutikker i området. Når det gjelder dispensasjon, er dette regulert i forskriften om karantene og isolasjon mv per 15 mars 2020.

Lovdata - regler om karantene, isolasjon mv.

Regjeringen om karantene og isolering

Hvilket renhold er tilstrekkelig for å kunne drive butikken videre dersom vi får en smittet ansatt som har vært på jobb?

De generelle hygienerådene gjelder for ansatte i butikk. Alle bør holde minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
Mattilsynet anbefaler at næringsmiddelvirksomheter følger de generelle hygienerådene. Iverksatte tiltak anses som gode.

Mattilsynet - informsjon til forbrukere om mat, drikke og koronavirus

Råd til kunder

Alle kunder oppfordres til å følge de generelle hygienerådene og bør holde minst 'en meters avstand til andre kunder og til butikkens ansatte. Det er per 17. mars 2020, ikke behov for å iverksette smitteverntiltak som går utover dette, for eksempel er det ikke behov for at kunder trenger å benytte engangshansker når de handler næringsmidler.

Helsedirektoratet oppfordrer dog kunder til å kun ta på de varene de skal kjøpe og bruke kontaktløse betalingsløsninger som tæppeing/vipps der det er mulig.

Plakater

Betal gjerne kontaktløst – butikkplakat, A3 (PDF)

Hold avstand til andre – butikkplakat, A3 (PDF)


Unngå å ta på varene du ikke skal kjøpe – butikkplakat, A3 (PDF)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema