Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak

Regjeringen varsler at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å forlenge støttetiltakene for kollektivtransport og fly ut mars.


Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet blir gjenåpnet for månedene november og desember, med noen justeringer. Maksimal utbetaling blir lavere enn før, slik at ordningen først og fremst treffer mindre aktører. Men kravet til omsetningsfall vil bli noe mildere, siden de strengeste smitteverntiltakene først kom i desember. Dette forutsetter nødvendig godkjenning av ESA.

Kompensasjonsordningene for togselskaper og for kommersielle buss- og båtruter blir videreført ut mars, og regjeringen vil foreslå å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften til 1. april 2022.

Kommunesektoren vil også få kompensert netto merutgifter og mindreinntekter til kollektivtransporten ut mars dersom de blir høyere enn det som allerede er foreslått bevilget.

Kommunene vil også få kompensert andre merutgifter og mindreinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Regjeringen oppfordrer kommunene til å gjennomføre nødvendige tiltak, blant annet testing, smitteverntiltak og vikarer for å opprettholde et trygt og godt tilbud til innbyggerne. Arbeidsgruppen som kartlegger kommunesektorens utgifter, vil bli forlenget ut første halvår 2022.

Regjeringen vil også foreslå å doble antall dager med omsorgspenger i 2022.

Tiltakene kommer i tillegg til forslagene som ble varslet forrige uke:

  • Kommunene vil få tildelt den resterende rammen på 200 millioner kroner til den kommunale kompensasjonsordningen.
  • Kompensasjonsordningene for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår neste år.
  • Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.

Regjeringen vil se på justeringer av kompensasjonsordningene for kultursektoren og idrett/frivillighet for å tilpasse dem dagens situasjon, og vil også vurdere behovet for stimuleringstiltak avhengig av utviklingen.

De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Kilde: Regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema