Rekordmange forskningsbedrifter får skattefradrag

Rekordmange norske bedrifter får fradrag på skatten for å forske! Nye tall viser at antallet prosjekter økte med 10 prosent det siste året.


Fleire fekk Skattefunnstøtte i 2017

Over 7600 prosjekt fekk skattefunnstøtte i 2017. Det er ein auke på ti prosent frå året før. Det er Skattefunn-vekst i alle fylke og nesten alle bransjar.

Dei einaste bransjane som har ein ørliten reduksjon er petroleum og kultur og underhaldning. I alle dei andre bransjane er det vekst i talet på aktive skattefunnprosjekt. Totalt fekk 7628 prosjekt støtte frå ordninga i fjor.
-Vi ser at det er bra auke i talet prosjekt på Sørlandet og Vestlandet. Tala viser at Skattefunn treff godt for dei små og mellomstore bedriftene og er eit viktig verkemiddel for omstilling av næringslivet, seier administrerande direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Skattefunn gir skattereduksjon eller tilskot til forsking og utvikling i bedrifter. Næringslivet dekkjer sjølv størstedelen av prosjektkostnadene. Forskings- og utviklingsprosjekta hadde til saman kostnader på nær 31 milliardar kroner i 2017, og for det var det budsjettert at dei skulle få skattefrådrag på drygt 5,5 milliardar kroner. Dei faktiske frådraga brukar å bli litt mindre enn det som er budsjettert med.

-Skattefunn avlastar risiko og gjer det mogleg for mange bedrifter å gjennomføra forskings- og utviklingsarbeid. Frå 2018 har vi forenkla søknadsskjemaet vårt ytterlegare. Det skal vera lett å søka om Skattefunn, seier Røttingen.

Kilde: Nyheter fra Forskningsrådet. 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema