Smittevern for helse-virksomheter med én-til-én kontakt

Når fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer gradvis gjenåpner sine virksomheter, er det viktig at ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Heller ikke kundene må møte opp dersom de har slike symptomer.


Det går det fram av den nye veilederen for helsevirksomheter med én-til-én kontakt som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget.

– Når vi nå sammen, gradvis og kontrollert, åpner tjenester igjen, er veiledere og anbefalinger viktige for å hindre spredning av smitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Veilederen gjelder for blant andre fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og psykologer. I tillegg gjelder den andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp. Den inneholder detaljerte og konkrete anbefalinger for smittevernfaglig forsvarlig drift.

Nye anbefalinger for tannhelsetjenesten

Anbefalingene for tannhelsetjenesten endres fra 20. april 2020 og innebærer en oppmykning, slik at tannleger og tannpleiere kan trappe opp driften. Tannklinikkene har ikke hatt noe pålegg fra myndighetene om å stenge, men myndighetene har anbefalt at tannklinikkene kun utfører akuttbehandling.

Les hele artikkelen på regjeringen.no

Veileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Anbefalinger til tannhelsetjenesten

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema