Smittevernråd til fysioterapeuter, optikere, fotterapeuter, psykologer, virksomheter som tilbyr alternativ behandling med flere

Alle bedrifter bør følge de generelle anbefalingene fra Folkehelseinstituttet om hvordan forebygge spredning av covid-19 på arbeidsplassen.


I helsevirksomheter med én-til-én-kontakt er det den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Det er utviklet en egen veileder som gir råd om hvordan helsevirksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Veilederen gjelder følgende virksomheter:
a) fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) kiropraktorer
c) optikere
d) fotterapeuter
e) logopeder
f) psykologer
g) virksomheter som tilbyr alternativ behandling
h) andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

Veileder gjelder også for helsetjenesten for øvrig.

Folkehelseinstituttet - veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter

Folkehelseinstituttet - råd til arbeidsplasser

Folkehelseinstituttet - nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema