Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.


- Dette er en milepæl i arbeidet med å gjøre hverdagen enklere for borgere og virksomheter som trenger tilgang til offentlige digitale tjenester i et annet EU eller EØS-land. Det kan være aktuelt i jobbsammenheng, for næringsvirksomhet, studier eller for å få tilgang til helsetjenester, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Forskriftene om elektroniske tillitstjenester, som legger til rette for grensekryssende bruk av eID, eSignatur og andre tillitstjenester på tvers av EU og EØS, er nå vedtatt. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtatt en ny selvdeklarasjonsforskrift som definerer sikkerhetsnivåer og tilsynsordning for eID-løsninger.

- Selv om vi reiser mer og blir stadig mer digitale, er det ennå ikke mulig å benytte digitale tjenester som krever pålogging med eID i et annet land, selv ikke innen Norden. Nå har vi endelig fått et regelverk som skal gjør dette mulig, sier Astrup.

Forskriftene utfyller lov om elektroniske tillitstjenester som trådte i kraft i juni i fjor og som implementerer den såkalte eIDAS-forordningen.
Forordningen skal bidra til at det indre marked fungerer bedre, både ved å definere tillitstjenester og ved å gi regler om gjensidig anerkjennelse av hverandres eID-ordninger. Ambisjonen er at innbyggere og virksomheter skal kunne logge seg (autentisere seg) på en digital tjeneste i et EU- eller EØS-land med sin egen eID, uavhengig av hvilket land de bor i.

- Dette gjør det mulig med sikker og effektiv digital samhandling mellom virksomheter, innbyggere og offentlige myndigheter over landegrensene. Dette åpner også for et europeisk marked for andre typer digitale tillitstjenester hvor Norge ligger langt fremme, sier Astrup.

Nå starter Difi arbeidet med å tilpasse den nasjonale innloggingsløsningen ID-porten slik at innbyggerne også kan få tilgang til offentlige tjenester i andre EU- og EØS-land. Gjennom ID-porten blir det mulig å ta i bruk en rekke digitale tjenester på tvers av landegrensene.

Norden, sammen med de baltiske landene, har som ambisjon å være en foregangsregion for grensekryssende bruk av eID.

Kilde: Pressemelding fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema