Lyser ut 1,25 milliarder kroner til innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet.


Norges forsningsråd har nå åpnet opp for søknader, og fristen for å søke om midler via utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet er 25. september. Midlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU-baserte innovasjonsprosjekter, og gjerne i samarbeid med FoU institusjoner.

Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. Innovasjonsprosjektet skal ta utgangspunkt i en unik idé om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger hos bedriftene som deltar i prosjektet.

Les mer om hvem som kan søke om finansiering og send inn din søknad her

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema