Støtteordningene for bedrifter med høy eksponering mot Russland

Innretningen på støtteordningene til bedrifter med en vesentlig del av omsetningen sin fra Russland, Hviterussland og/eller Ukraina er nå klare.


– Dette er tiltak som er etterspurt og som vi tror vil treffe godt der det trengs mest, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Fredag 18. mars varslet regjeringen at den ville innføre fire støttetiltak for å hjelpe bedrifter som er hardt rammet av Russlands angrepskrig mot Ukraina og påfølgende sanksjoner. 

To ordninger blir nasjonale

Støtteordningen for bedrifter med inntektsbortfall og lånegarantiordningen vil gjelde for berørte bedrifter i hele Norge som har hatt en vesentlig del av omsetningen sin fra Russland, Hviterussland og/eller Ukraina. Rammene for distriktsrettede virkemidler og lavrisikolåneordningen vil øremerkes Øst-Finnmark. Tiltakene i Øst-Finnmark er viktige i et sikkerhets- og nordområdepolitisk perspektiv, så vel som i et distriktspolitisk perspektiv.

– Krisepakken skal holde hjulene i gang og trygge arbeidsplasser. Sanksjonene skal ramme russiske myndigheter og definerte listeførte personer. Vi ønsker at norsk næringsliv i så liten grad som mulig skal rammes, sier næringsministeren.

Les mer om ordningene på regjeringen.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema