Ansatte i industrien sikres for dårlig under vedlikeholdsarbeid

– Etter 160 tilsyn hos virksomheter i industrien ser vi at det fortsatt er veldig mange som driver uforsvarlig vedlikeholdsarbeid, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.


Manglende sikring av maskiner, spesielt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, gjør at ansatte har en høy risiko for å bli skadet på jobb.

Industrien er en næring med mange registrerte skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Årsak til ulykker i industrien er typisk at maskiner eller utstyr mangler vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold.

De siste fem årene har det vært 18 arbeidsskadedødsfall i næringen, hvorav seks i 2018. I fem av de seks dødsulykkene skjedde ulykkene i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.
– Industrien er en av næringene hvor Arbeidstilsynet bruker mest ressurser i 2019. Vi bruker både meldte tilsyn og uvarslede tilsynsaksjoner, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Vi har erfart at skader og ulykker skjer fordi brukerne ikke er kjent med at det pågår vedlikeholdsarbeid på store maskiner eller produksjonslinjer, og at maskinene da starter og påfører vedlikeholdsarbeidere skader, sier Vollheim.
– Vi har for eksempel på tilsyn fått tilbakemelding om at de som holder på med vedlikehold er obs på dette, men at de ofte løser det ved å koble ut ei sikring eller to. Hvis da sikringsskapet står en plass man ikke har sikt til, kan noen andre komme og koble den inn igjen, og man risikerer at maskinen starter opp. Dette kan være livsfarlig for den som driver vedlikehold på en maskin. Derfor er det så viktig med tydelig merking og låsing av hovedbryteren, såkalt lås-og-merk.

Arbeidstilsynet har gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon i industrinæringen for å kontrollere virksomhetenes arbeid med å forebygge skader og ulykker.

Les mer om aksjonen på Arbeidstilsynet.no

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema