Tilsyn med minstelønn i restaurantbransjen

Ved tilsyn med lønn i restaurantbransjen, vil Arbeidstilsynet ta utgangspunkt i hva som er avtalt lønn mellom partene. Dette innebærer at Arbeidstilsynet vil kontrollere om arbeidstakerne får allmenngjort lønn for de timer de har arbeidet, og vil normalt ikke medberegne mottatt tips i denne vurderingen.


Dersom arbeidsgivere innberetter tipsinntekter, slik at tips inngår som en del av beregningsgrunnlaget for feriepenger, skatt og trygdeytelser, vil tips være å anse som lønn.

Etter at Skatteetaten innførte nye krav til arbeidsgiver om innrapportering av tips, har det vært uklart om tips skal regnes med når man avgjør om minstelønnsbestemmelsene er fulgt. Dette er bakgrunnen for at Arbeidstilsynet går ut med denne avklaringen.

Arbeidstilsynet har etter grundig vurdering kommet frem til at tips som hovedregel ikke skal anses som en del av lønnen etter allmenngjøringsforskriften.

Les mer hos Arbeidstilsynet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema