Tilsynsaksjon med farlig gravearbeid – 13 av 222 virksomheter stanset

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen.


Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.

– Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier Vollheim.

Høysesong for gravearbeid
På denne tiden av året er det mye gravearbeid, og tilsynsaksjonen er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:

  • Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
  • De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
  • Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
  • Gravemasser er plassert for nær der det er gravd
  • Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
  • Rømningsveier mangler
  • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
  • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
  • HMS-kort mangler

Les mer, blant annet om tiltak for sikkert grøftearbeid, på Arbeidstilsynets nettsider

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema