Koronaviruset: Ofte stilte spørsmål til Tolletaten

Nedenfor er det listet opp spørsmål omhandlende Tolletaten.


Er grensene stengt?

Regjeringen har besluttet å delvis stenge lufthavnene og havner, samt innfører utstrakt grensekontroll fra og med mandag den 16. mars kl. 08:00, men ingen grenseovergangssteder stenges. Dette innebærer at utenlandske borgere uten kritisk grunn for opphold i Norge vil avvises ved ankomst. Borgere som bor i Norge eller arbeider i Norge skal fremdeles kunne komme hjem, også med fly, men vil kunne bli satt i 14 dagers karantene ved ankomst. Når det gjelder persontrafikk er det politiet som ivaretar dette fra og med mandag 16. mars kl. 08:00. Tolletaten koordinerer fortløpende med samarbeidende myndigheter. Disse tiltakene omfatter i hovedsak kun persontransport, les mer om dette på politiet.no.

Politiet.no - midlertidig grensekontroll på indre Schengen-grense

Vareførselen vil fremdeles gå som normalt

Er grensen til Russland stengt?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Russland har stengt sine grenser til Norge, som innebærer at norske borgere ikke har anledning til å reise inn til Russland. Oppholder du deg i Russland og ønsker å returnere til Norge over Storskog må du ta kontakt med det norske generalkonsulatet i Murmansk.

Er tollstedene fremdeles åpne og bemannet?

Tolletaten bemanner grensestasjonene som normalt, inntil videre. Alle tollsteder, utenom Drammen og Fredrikstad, holder åpent som normalt. Det er også innført utstrakt grensekontroll, i samarbeid med flere statlige virksomheter. Tolletatens kontor i Drammen er midlertidig stengt for publikum, men vi arbeider for å gjenåpne kontoret. De berørte av dette bes henvende seg til andre kontorer. Se fullstendig oversikt over våre kontorer med åpningstider.

En fullstendig oversikt over Tolletatens kontorer med åpningstider finner du her.

Vil dette påvirke import og eksport av varer?

Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten.

Les mer om dette på regjeringen.no

Hva skjer med varer jeg har bestilt fra utlandet?

Det er i hovedsak kun persontransport som omfattes av de nye tiltakene. Vareførselen til Norge vil fortsette som før.

Les mer om dette pressemelding fra Tolletaten 15. mars.

 

Kan jeg bestille varer på nett?

Det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.

Er det satt noen restriksjoner for varer sendt fra risikoland?

Nei, det er foreløpig ikke satt noen særskilte tiltak som omhandler import og eksport av varer i sammenheng med den pågående pandemien.


Er det gjort forenklinger i lovverket for grensekryssende vareførsel som følge av COVID-19?

19. mars ble det vedtatt en midlertidig tollforskrift som gjelder for næringsaktører som benytter seg av direktekjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager. Videre kan varemottakere enklere disponere over ufortollede varer når dette er nødvendig for forsyningssikkerheten.

Les mer om den midlertidige tollforskriften her

23. mars ble det vedtatt ytterligere en ny midlertidig tollforskrift. Transportører med gyldig transporttillatelse gis mulighet til å passere grensen uten stopp på oppgitte tollsteder innenfor åpningstiden. Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved de berørte tollstedene.

Les mer om den midlertidige tollforskriften her

Hva gjør jeg med midlertidig innførte varer?

Dersom du har innført varer midlertidig, og det som følge av reiserestriksjoner er vanskelig å utføre varene innen utførselsfristen, kan Tolletaten i visse tilfeller forlenge gjenutførselsfristen.

Dersom du har innført varer på et ATA-carnet, kan Tolletaten forlenge fristen for gjenutførsel dersom Oslo Chamber of Commerce garanterer for toll- og avgifter også for den forlengede perioden.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema