Utvider permitteringsperioden til 52 uker

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.


– Situasjonen på arbeidsmarkedet er bedre, og vi avvikler derfor noen særordninger nå. Samtidig vet vi at det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til smitteutviklingen, og vi følger derfor situasjonen tett og foreslår nødvendige tiltak og justeringer fortløpende. Det har vi gjort gang på gang gjennom disse krevende tidene, og det vil vi fortsette med også i tiden fremover, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Les midlertidig forskrift om endring i forskrift om lønnsplikt under permittering og forskrift om dagpenger under arbeidsløshet her

52 ukers permitteringsperiode

Situasjonen er fortsatt krevende for mange bedrifter. Regjeringen har gjort det mulig for permitterte å motta dagpenger ut oktober. I august varslet regjeringen at det ville bli en generell utvidelse til 52 uker. Dette regelverket trer i kraft 1. november.

– Utvidet permitteringsperiode er et viktig og riktig grep for å hjelpe bedriftene over kneika og for å bevare arbeidsplassene, sier Asheim.

Selv om permitteringsperioden forlenges ønsker regjeringen å sikre at arbeidsgiver løpende vurderer hvor nødvendig det er å holde arbeidstakere permitterte. Det innføres derfor en arbeidsgiverperiode II som vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar (se nedenfor).

Særordninger som gjelder ut året

  • Midlertidig oppheving av ventetid på tre dager for dagpenger
  • Midlertidig økt terskel som gjør at dagpengene kan graderes opp til 60 prosent, mot 50 prosent ellers
  • Forhøyet dagpengesats: dagpengene gis med 80 prosent av de første 3G, og deretter med 62,4 prosent opp til 6G
  • I tillegg vil det frem til 1. juli 2021 fortsatt være enklere å ta utdanning med dagpenger. Det arbeides også med et permanent regelverk på dette området

Permitterte sikres inntekt i 52 uker slik:

1) Arbeidsgiverperiode I – 10 dager med lønn fra arbeidsgiver (2 uker)

2) Dagpenger under permittering – 30 uker

3) Arbeidsgiverperiode II – 5 dager med lønn fra arbeidsgiver (1 uke)

4) Dagpenger i ytterligere 19 uker

Noen av særreglene som avvikles 1. november

Særregler for permitterte tredjelandsborgere

Særregler for gradering i jordbruket, dagpenger

Endret krav til minsteinntekt på dagpenger

Forlenget periode for dem som går ut makstiden på dagpenger eller arbeidsavklaringspenger

Særregler for lærlinger gjelder ikke for nye tilfeller etter 1. novemver
Krav til redusert arbeidstid for å få dagpenger under permittering er 40 prosent

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema