Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

De tidligere reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser var til dels uklare, skjønnsmessige og lite i tråd med samfunnsutviklingen. Svakhetene bidro til en lite effektiv og rettferdig beskatning av naturalytelser.


Mange har kunnet motta store fordeler i form av rabatter osv. som har vært skattepliktige, uten at de har blitt skattlagt. Dette er bakgrunnen for at regelverket for naturalytelser ble endret fra 1. januar 2019.

Skatteetaten har utarbeidet en veileder som kan hjelpe deg som arbeidsgiver: 

Gå til veilederen hos Skatteetaten

Se ofte stilte spørsmål og svar om naturalytelser

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema