Vil videreføre koronaregler om bruk av digitale møter i bedrifter

Forskrifter som åpner for økt bruk av digitale møter foreslås nå videreført i ny midlertidig lov. Lovforslaget skal bidra til at selskaper kan avholde digitale styremøter og generalforsamlinger også etter at koronaloven utløper.


De midlertidige reglene har blitt godt mottatt av næringslivet, og tilrettelegger for at selskapene kan gjennomføre nødvendige beslutninger mens virusutbruddet pågår. Reglene er hjemlet i koronaloven, som i utgangspunktet har én måneds varighet. For å sikre økt forutsigbarhet for bedriftene, foreslår derfor regjeringen å videreføre forskriftsbestemmelsene i egen lov. Det vil også foreslås enkelte endringer basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra næringslivet, og at reglene også får anvendelse for statsforetak.

-Selskapene må en god stund fremover belage seg på å ta beslutninger i digitale møter. Samtidig har de behov for et enkelt og forutsigbart regelverk som åpner for saksbehandling i tråd med pålegg, råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Det nye lovforslaget vil bidra til økt forutsigbarhet, og et klarere regelverk, sier næringsminister Iselin Nybø.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag til ny midlertidig lov med varighet til 31. oktober 2020 som viderefører forskriftsbestemmelse. Lovforslaget skal blant annet bidra til økt forutsigbarhet for bedriftene.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema