Årsberetning

Regnskapspliktige foretak som ikke er små må i tillegg til årsregnskapet også utarbeide en årsberetning. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg til dette. Årsberetningen skal være godkjent av styret eller tilsvarende organ senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt.


Hvem skal levere årsberetning?

Har du en regnskapspliktig virksomhet som etter regnskapsloven kommer inn under definisjonen av "små foretak" trenger du ikke utarbeide årsberetning. Et av kriteriene er blant annet at du har en salgsinntekt på under 70 millioner kroner. De fleste regnskapspliktige virksomheter vil anses som små i regnskapsmessig forstand, og trenger ikke levere årsberetning. 

Regnskapsloven om årsregnskap og årsberetning

Regnskapsloven om årsberetning for små foretak

Innhold i årsberetningen

Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i virksomheter og forutsetninger for fortsatt drift. Uttømmende informasjon om hva som skal være med i årsberetningen gis i regnskapsloven.

Regnskapsloven om årsberetning for store foretak

Signering av årsberetning

Årsberetningen skal signeres av alle styremedlemmene og daglig leder.
Hvis virksomheten ikke har styre eller daglig leder, må deltakerne eller medlemmene signere. Dersom en som skal signere har innsigelser til årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold, og forklare dette nærmere i årsberetningen.

Innsending av årsberetning

Er virksomheten din pliktig til å utarbeidet årsberetning, skal denne sendes til Regnskapsregisteret sammen med årsregnskapet.

Regnskapsstiftelsen - NRS 16 - Årsberetning

Brønnøysundregistrene

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema