Faktura (salgsdokumentasjon)

Det er klare krav til hvilke opplysninger du må ha med i en faktura som du sender til kundene dine. Et viktig krav er at du ikke skal kunne bestemme fakturanummeret.


Det er kun to måter å utstede en faktura på:

 • Bruke et fakturaprogram hvor fakturanummer tildeles maskinelt, eller
 • Bruke fakturablanketter med påtrykte fakturanummer fra trykkeri. Her må også foretaksnavn og organisasjonsnummer fremkomme

Fakturaen må ellers inneholde:

 • Dato for salget
 • Selgers navn og organisasjonsnummer
 • Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
 • Tidspunkt og sted for levering av varen eller tjenesten
 • Pris med MVA spesifisert i norske kroner
 • Total pris
 • Betalingsfrist

For aksjeselskaper (AS) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) må ordet "Foretaksregisteret" komme frem på fakturaen. Eksempel: Bedriften AS, org.nr 123 456 789 MVA Foretaksregisteret.

Dersom du på samme faktura har både mva-pliktige og mva-frie salg må du spesifisere dette på egne linjer. Har du ulike mva-satser skal dette også spesifiseres på egne linjer i fakturaen.

Skatteetaten om fakturering

 

Bokføringsforskriften om dokumentasjon av salg av varer og tjenester

 

Kreditnota

Har du sendt ut feil faktura, eller ønsker å endre en utsendt faktura av andre grunner, kan du lage en kreditnota. En kreditnota brukes for å korrigere tidligere faktura. Det er samme krav til dokumentasjon av en kreditnota, som det er til en faktura.

Regnskapsstiftelsen om utstedelse av kreditnota

 

Elektronisk faktura

En elektronisk faktura blir sendt som en datafil fra fakturautsteder til mottaker. Filen skal kunne importeres direkte i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt. Et PDF-dokument er ikke en elektronisk faktura.

Selger du til en statlig virksomhet vil de kreve at du sender faktura, kreditnota og purringer elektronisk. Dokumentene må være i samsvar med standarden "Elektronisk handelsformat" (EHF).

Difi om EHF-standarden

 

På sikt vil også kommuner og fylkeskommuner kreve å motta elektroniske faktura i EHF-format. Per i dag er de kun pålagt å ha systemer som kan motta fakturaer i slikt format.

Hvis du selger til en statlig virksomhet og ikke har et fakturasystem som støtter EHF-standarden, finnes det ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der du kan sende en slik faktura fra.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema