Kontantomsetning

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter eller betalingskort kalles dette kontantomsetning.


Da må du ha et kassaapparat eller et annet system som tilfredsstiller kravet til dokumentasjon av kontantomsetning i bokføringsreglene. De aller fleste leverandører av kassasystemer har løsninger som ivaretar kravet til salgsdokumentasjon.

Skatteetaten om kontantomsetning

Bokføringsforskriften om dokumentasjon av kontantsalg

 

Kassaapparat

Alle kontante salg skal registreres fortløpende i kassaapparatet. Bokføringsreglene krever at du skal kunne kjøre ut daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende. Beløp som registreres på kassaapparatet skal også være lett synlig for kunden. Kassen skal gjøres opp daglig og det skal lages et oppgjør per dag.

Per 1.1.2017 kom det nye regler om krav til kassasystemer. Alle som selger kassasystemer må ha oppdatert sine systemer innen denne datoen. Det skal også foreligge en produkterklæring der leverandøren bekrefter at systemet er i samsvar med kassasystemregelverket. Er du allerede bruker av et kassasystem må du innen 1.1.2019 oppgradere eller kjøpe nytt kassasystem.  Du må også påse at leverandøren har produkterklæring.

Bankterminal og betalingsløsninger på mobil

En bankterminal er i seg selv ikke et kassaapparat. Det finnes imidlertid mange leverandører som tilbyr pakkeløsninger der bankterminal og kassaapparat er integrert i hverandre. Det samme gjelder for betalingsløsninger på mobil.

Unntak fra kravet om kassaapparat

Driver du ambulerende virksomhet eller har sporadisk kontantsalg, og salget er under 3 x folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2017 kr 280 902), kan du føre salgene fortløpende i en innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert. Du kan også bruke en kvitteringsblokk med forhåndsnummererte salgsbilag. Eks: Julemesse, salg langs landeveien og lignende.

Skatteetaten om unntak fra kravene om kassaapparat

 

Egne regler for noen bransjer

I noen bransjer er det gitt enda mer spesifiserte krav til kontantomsetningen. Dette gjelder for eksempel frisører, taxinæringen og serveringssteder med alkoholservering. I Bokføringsforskriftens kapittel 8 finner du disse særreglene.

Bokføringsforskriften om kontantomsetning - frisører, hårpleie og skjønnhetspleie

 

Bokføringsforskriften om kontantomsetning - taxinæringen

 

Bokføringsforskriften om kontantomsetning – serveringssteder

 

Bokføringsforskriftens kap. 8

 

Internettsalg

Selger du varer fra en nettbutikk må du forholde deg til de ordinære bokføringsreglene. Det kan imidlertid være litt uklart hvilke regler som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Norsk Regnskapsstiftelse har laget en uttalelse som hjelper deg med å avklare hvilke regler du må forholde deg til (GBS 16).

Regnskapsstiftelsen - GBS 16 - Internettsalg

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema