Kontantsalg

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps) kalles dette kontantsalg.


Da må du ha et kassaapparat eller et annet system som tilfredsstiller kravet til av kontantsalg i bokføringsreglene. Fra 1. januar 2019 må brukere av kassasystem benytte et produkterklært kassasystem. De aller fleste leverandører av kassasystemer har løsninger som ivaretar kravet til salgsdokumentasjon.

Skatteetaten om kontantomsetning

Bokføringsforskriften om dokumentasjon av kontantsalg

 

Kassaapparat

Alle kontante salg skal registreres fortløpende i kassaapparatet. Bokføringsreglene krever at du skal kunne kjøre ut daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende. Beløp som registreres på kassaapparatet skal også være lett synlig for kunden. Kassen skal gjøres opp daglig og det skal lages et dagsoppgjør.

Fra 1.1.2017 kom det nye regler om krav til kassasystemer. Har du et kassasystem må du innen 1.1.2019 ha satt deg inn i det nye regelverket og sørge for at ditt kassasystem er i tråd med de nye lovkravene. Det er ditt ansvar som bokføringspliktig å ha et oppdatert system.

Produkterklæring

Leverandøren av kassasystemet må blant annet bekrefte at kassasystemet er i samsvar med gjeldende lov og forskrifter (produkterklært), og sende denne produkterklæringen til Skatteetaten. Du kan gå inn på skatteetatens nettsider for å sjekke om leverandøren av ditt kassasystem har produkterklært sitt kassasystem. Dersom din leverandør ikke finnes i denne listen må du ta kontakt med leverandøren for å høre om systemet skal oppdateres før 1.1.2019. Hvis dette ikke skal oppdateres må du kjøpe eller leie nytt kassasystem.

Skatteetaten om kassasystem

Bankterminal og betalingsløsninger på mobil

En bankterminal er i seg selv ikke et kassaapparat. Det finnes imidlertid mange leverandører som tilbyr pakkeløsninger der bankterminal og kassaapparat er integrert i hverandre. Det samme gjelder for betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps).

Unntak fra kravet om kassaapparat

Driver du ambulerende virksomhet eller har sporadisk kontantsalg, og salget er under 3 x folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2018 kroner 290 649), kan du føre salgene fortløpende i en innbundet bok, der sidene er forhåndsnummerert. Du kan også bruke en kvitteringsblokk med forhåndsnummererte salgsbilag. Eks: Julemesse, salg langs landeveien og lignende.

Skatteetaten om unntak fra kravene om kassaapparat

 

Egne regler for noen bransjer

I noen bransjer er det gitt enda mer spesifiserte krav til kontantomsetningen. Dette gjelder for eksempel frisører, taxinæringen og serveringssteder med alkoholservering. I Bokføringsforskriftens kapittel 8 finner du disse særreglene.

Bokføringsforskriftens kap. 8 - om særlige regler for enkelte næringer og bransjer

Bokføringsforskriften om kontantomsetning - frisører, hårpleie og skjønnhetspleie

Bokføringsforskriften om kontantomsetning – serveringssteder

Bokføringsforskriften om kontantomsetning - taxinæringen

 

Internettsalg

Selger du varer fra en nettbutikk må du forholde deg til de ordinære bokføringsreglene. Det kan imidlertid være litt uklart hvilke regler som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Norsk Regnskapsstiftelse har laget en uttalelse som hjelper deg med å avklare hvilke regler du må forholde deg til (GBS 16).

Regnskapsstiftelsen - GBS 16 - Internettsalg

Fra og med 1. januar 2019 regnes ikke salg over internett som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften. Dette gjelder selv om betaling skjer ved levering. Salg over internett skal da i utgangspunktet dokumenteres etter de ordinære reglene for kredittsalg (faktura).

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema