Periodisering (tidfesting)

For at regnskapet skal vise et mest mulig korrekt bilde av virksomheten må du plassere inntekter og kostnader i rett periode. Dette kalles vanligvis periodisering eller tidfesting.


Større virksomheter gjør gjerne en slik vurdering hver måned når regnskapet avsluttes. Har du et liten virksomhet holder det som regel at du tar denne gjennomgangen når året skal avsluttes.

Eksempel:

Eksempelbedriften AS betaler både husleie og forsikring på forskudd  1. januar og 1. juli. Uten periodisering ville kostnadene i januar og juli blitt uforholdsmessig høy. Eksempelbedriften AS rapporterer internt månedlige regnskaper og vil ha dette så korrekt som mulig. Husleie og forsikring fordeles derfor hver måned i regnskapet.

Andre typiske periodiseringsposter er inntekter, avskrivninger, varelagerendringer, strøm, forsikring og renter.

Periodisering av inntekter

Inntekter skal være med i regnskapet i den perioden de er opptjent. Har du utført et oppdrag eller solgt en vare, og ikke sendt faktura for dette innen utgangen av måneden, må du periodisere dette inn i regnskapet. Motsatt gjelder hvis du har sendt og bokført en faktura på forskudd. Da må du periodisere inntekten ut av resultatregnskapet.

Periodisering av kostnader

Du må også sørge for å fradragsføre de kostnadene du faktisk har forbrukt i perioden for å skape inntektene.

Varehandel

Driver du varehandel må du fradragsføre kostnadene du har hatt for de varene du har solgt. Har du for eksempel mange varer på lager blir det feil å fradragsføre disse. Disse er ikke solgt og har ikke gitt inntekter for virksomheten ennå. Det er derfor viktig å ha oversikt over varelageret i forbindelse med avslutning av en periode hvis du har varer av betydning på lager. Større varehandelsbedrifter har gjerne lagerstyringssystemer som holder løpende oversikt over varebeholdningen, og foretar varetelling en gang i året som en kontroll og justering av lagersystemet.

Regnskapsloven om grunnleggende regnskapsprinsipper

Skatte-ABC om tidfesting (Skatteetaten)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema