Regnskapsplikt

Regnskapslovgivningen i Norge bruker to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert. Dette avhenger av organisasjonsformen og størrelsen på omsetningen. Et foretak er enten kun bokføringspliktig, eller både bokføringspliktig og regnskapspliktig.


De foretak som bare er bokføringspliktig trenger ikke å lage et årsregnskap som skal sendes til Regnskapsregisteret. En bedrift som kun er bokføringspliktig må likevel føre et regnskap etter bokføringsreglene. Dette brukes som grunnlag for utfylling av næringsoppgaven som skal leveres Skatteetaten.

Hva er regnskapsplikt?

Et foretak som har regnskapsplikt må utarbeide et årsregnskap som minst består av resultat, balanse og noter. Større foretak må også utarbeide en årsberetning. Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret og vil være offentlig tilgjengelig for de som ønsker innsyn. Innsending av årsregnskap kommer i tillegg til innsending av skattemeldingen til Skatteetaten.

Hvem er regnskapspliktig?

Det er organisasjonsformen og størrelsen på foretaket som avgjør om du er regnskapspliktig. Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. Noen bransjer har også regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere og revisorer.

Brønnøysundregistrene om regnskapsplikt

Regnskapsloven

Regnskapsloven om årsregnskap og årsberetning

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema