Merverdiavgift for utenlandske foretak

Skal du som utenlandsk foretak utføre oppdrag i Norge, må du forholde deg til de norske mva-reglene på samme måte som norske virksomheter. Det betyr at dersom du utfører et oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger kroner 50 000,- i løpet av en periode på tolv måneder, skal du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.


Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret må gjøres uavhengig av oppdragets varighet. Er du for eksempel i Norge i to dager og utfører et oppdrag som overstiger 50 000 kroner, skal virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

For å kunne registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, må virksomheten først eller samtidig registreres i Enhets- eller Foretaksregisteret. 

Merverdiavgiftsloven

Forskrift til merverdiavgiftsloven

Hvis du som utenlandsk foretak skal registrere deg i Norge, og ikke har fast forretningssted her, må du registreres med en norsk mva-representant. Dette må gjøres når du registrerer virksomheten din i Enhets- eller Foretaksregisteret. Det er likevel unntak fra denne plikten for foretak hjemmehørende i EØS-landene:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn eller Østerrike.

Foretak fra disse landene kan altså registreres i Merverdiavgiftsregisteret uten mva-representant.

Både du og representanten er ansvarlige for at bokføringsreglene overholdes. I tillegg skal salgsdokumentene også inneholde representantens navn og adresse. Både du og representanten skal oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet.

Dersom du kommer fra et av EØS-landene nevnt ovenfor, kan du velge om du vil benytte representant eller ikke. Velger du representant, vil ikke denne ha noe solidaransvar for innbetaling av mva. 

Slik registrerer du deg i Merverdiavgiftsregisteret

Registrering skjer via skjemaet "Samordnet registermelding". Her velger du "endring/nye opplysninger" og fyller ut de postene som omhandler mva. Kopi av fakturaene eller annen dokumentasjon på at du har solgt mva-pliktige varer/tjenester for over 50 000,- kroner må lastes opp som vedlegg.

Saksbehandlingstiden for registrering mva-registeret kan variere fra 2 til 8 uker.

Dersom du får melding om å ettersende dokumentasjon i forbindelse med mva-registreringen, kan du benytte Skatteetatens kontaktskjema RF 1306.

Betingelser for MVA-registrering

Du får ikke tildelt et eget mva-nummer. For å vise at virksomheten er registrert i merverdiavgiftregisteret påføres virksomhetens forretningsdokumenter bokstavene MVA etter virksomhetens organisasjonsnummer.

Samordnet registermelding del 2, Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret – BR1011

Salg av varer til norsk forbruker

Utenlandske foretak som sender varer med verdi inntil kr 3000,- til norske privatkunder (forbrukere i Norge) vil kunne foreta en forenklet mva-registrering hos Skatteetaten gjennom ordningen VOEC (Value added tax on e-commerce) for å rapportere norsk mva på salget. Da slipper den norske forbrukeren å forholde seg til fortolling og avgifter knyttet til kjøpet når de mottar varen.

Foretaket vil ved slik forenklet registrering få tildelt et eget id-nummer som skal benyttes i forbindelse med rapportering og betaling av mva i Norge. Foretaket skal ikke registreres i hverken Enhetsregisteret eller Merverdiavgiftregisteret. Foretaket kan registreres allerede ved første salg. De trenger altså ikke nå omsetningstersklelen på NOK 50.0000,- som gjelder for den ordinære mva-registreringen.

Velger leverandøren å ikke registrere seg i VOEC, må kunden dekke mva og tollhåndering ved mottak av varen. Ordningen gjelder ikke for salg av matvarer til Norge.

Skatteetaten - Merverdiavgift på e-handel (VOEC)

Salg av elektroniske tjenester til norsk forbruker

Utenlandsk foretak som selger elektroniske tjenester til norske privatkunder (forbrukere), kan som alternativ til ordinær registrering foreta en forenklet mva-registrering hos skattekontoret og legge til norsk mva. Forutsetningen for slik registrering er at omsetningen overstiger 50 000,- kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Foretaket skal innberette og betale mva til skattekontoret kvartalsvis. Registreringen skjer på:

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema