Merverdiavgift for utenlandske foretak

Skal du som utenlandsk foretak utføre oppdrag i Norge, må du forholde deg til de norske mva-reglene på samme måte som norske virksomheter. Det betyr at dersom du utfører et oppdrag hvor omsetningen i Norge overstiger kroner 50 000,- i løpet av en periode på tolv måneder, skal du registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.


Registreringen i Merverdiavgiftsregisteret må gjøres uavhengig av oppdragets varighet. Er du for eksempel i Norge i to dager og utfører et oppdrag som overstiger 50 000 kroner, skal virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

For å kunne registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret, må virksomheten først eller samtidig registreres i Enhets- eller Foretaksregisteret. 

Merverdiavgiftsloven

Forskrift til merverdiavgiftsloven

Hvis du som utenlandsk foretak skal registrere deg i Norge, og ikke har fast forretningssted her, må du registreres med en norsk mva-representant. Dette må gjøres når du registrerer virksomheten din i Enhets- eller Foretaksregisteret. Det er likevel unntak fra denne plikten for foretak hjemmehørende i EØS-landene:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn eller Østerrike.

Foretak fra disse landene kan altså registreres i Merverdiavgiftsregisteret uten mva-representant.

Både du og representanten er ansvarlige for at bokføringsreglene overholdes. I tillegg skal salgsdokumentene også inneholde representantens navn og adresse. Både du og representanten skal oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet.

Dersom du kommer fra et av EØS-landene nevnt ovenfor, kan du velge om du vil benytte representant eller ikke. Velger du representant, vil ikke denne ha noe solidaransvar for innbetaling av mva. 

Salg av elektroniske tjenester til norsk forbruker

Utenlandsk foretak som selger elektroniske tjenester til norske privatkunder (forbrukere), kan som alternativ til ordinær registrering foreta en forenklet mva-registrering hos skattekontoret og legge til norsk mva. Forutsetningen for slik registrering er at omsetningen overstiger 50 000,- kroner i løpet av en periode på 12 måneder. Foretaket skal innberette og betale mva til skattekontoret kvartalsvis. Registreringen skjer på:

VOES (vat on electronic services) - Forenklet registreringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema