Aksjonærregisteret

Alle aksjeselskap skal hvert år sende inn en aksjonærregisteroppgave (RF-1086) til Aksjonærregisteret hos Skatteetaten. Denne leverer du elektronisk via Altinn.


Aksjonærregisteroppgaven skal inneholde opplysninger som har betydning for skattleggingen av aksjonærene. Den danner grunnlag for "Aksjer og egenkapitalbevis" som sendes til aksjonærene for bruk i skattemeldingen.

Aksjonærregisteroppgaven kan du sende inn etter hvert som eventuelle endringer skjer, men den må senest sendes innen 31. januar i året etter inntektsåret. Det er den sist innsendte oppgaven som vil være den gjeldende. Nystiftede selskap skal levere aksjonærregisteroppgave selv om selskapet ikke er registrert i Foretaksregisteret innen årets slutt.

Skatteetaten – om levering av aksjonærregisteroppgaven

Skatteetaten – eksempler på utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Selskaper som er avviklet i løpet av året, skal også sende inn aksjonærregisteroppgave. Oppgaven skal sendes til aksjonærregisteret selv om det ikke har vært endringer i løpet av året.

Tvangsmulkt kan ilegges ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til Skatteetaten, eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Pass på fristene og levér i tide.  For nærmere informasjon se:

Skatteetaten om tvangsmulkt

Skatteforvaltningsloven om tvangsmulkt

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema