Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende?

For å bestemme hvilke skatteregler som gjelder for deg, er det viktig å avgjøre om det du planlegger å starte opp med er selvstendig næringsvirksomhet eller lønnet arbeid. Skatteetaten kan vurdere aktiviteten din som at du skulle vært arbeidstaker i stedet for virksomhetsutøver. Forskjellen kan ha betydning for hvilke skatteregler og sosiale rettigheter du kommer inn under.


Selvstendig næringsvirksomhet

For at en aktivitet skal kunne godtas som selvstendig næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Selvstendig næringsvirksomhet drives gjennom et enkeltpersonforetak der du er personlig ansvarlig. Starter du for eksempel et aksjeselskap drives det næringsvirksomhet der du har begrenset ansvar.

Du driver sannsynligvis næringsvirksomhet hvis du:

 • eier du dine egne driftsmidler
 • bestemmer arbeidstiden selv
 • har flere kunder over tid
 • tar en økonomisk risiko

Flere momenter som trekker i retning av at du driver selvstendig næringsvirksomhet er at:

 • du har egne lokaler
 • du har egne ansatte
 • du har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver
 • du har rett til å stille på og utføre oppdrag med andre enn deg selv personlig
 • oppdragsgiveren dekker ikke utgiftene dine utover arbeidsgodtgjørelsen
 • oppdragsgiveren kan klage på arbeidsresultatet
 • oppdragsgiveren har ikke instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres
 • avregning skjer i fast beløp og ikke per tidsenhet

Momentene som er listet opp må sees i sammenheng. Hvis mye av dette gjelder for deg, kan det trekke i retning av at du driver egen næringsvirksomhet. Er du i tvil bør du kontakte Skatteetaten som i hvert enkelt tilfelle vil gjøre en helhetsvurdering.

Kontakt Skatteetaten

Folketrygdloven – Definisjon av selvstendig næringsdrivende

Anne har i en periode tatt på seg enkeltstående oppdrag som kursholder, hovedsakelig fra en oppdragsgiver som frilanser. Hun har til nå levert skattekort og mottatt lønn per oppdrag. Etter hvert har hun fått forespørsler fra andre oppdragsgivere og omfanget har tatt seg kraftig opp. Hun kan selv bestemme om hun vil ta på seg oppdraget eller ikke. Den økte aktiviteten har resultert i at hun har fått en rekke utgifter i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av oppdragene.

Hvordan vil denne situasjonen kunne bli vurdert?

Siden Anne nå har flere oppdragsgivere, tjener godt med penger, stiller med eget utstyr og oppdragene gjennomføres jevnlig gjennom hele året, kan hun nå velge å starte egen næringsvirksomhet som for eksempel et enkeltpersonforetak. Hun blir da selv ansvarlig for at det betales skatt.

Arbeidstaker

Skal du derimot kun arbeide for en oppdragsgiver som stiller utstyr til disposisjon og som bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, vil dette regnes som et arbeidsforhold og du skal ha arbeidskontrakt og motta lønn.

Kommer du opp i en situasjon der en arbeidsgiver ber deg om å registrere deg som selvstendig næringsdrivende for å få jobb hos dem er det viktig å være klar over at dette ikke er andre som kan bestemme dette for deg. Dette er noe du selv må ønske å gjøre samtidig som at kriteriene for å drive selvstendig næringsvirksomhet må være oppfylt. Et tips er at du på et tidlig tidspunkt tar kontakt med Skatteetaten slik at de kan vurdere om det du skal gjøre kan regnes som selvstendig næringsvirksomhet.

Skatteetaten – arbeidstaker eller næringsdrivende?


Per er i ferd med å avslutte sine studier og har fått tilbud om å begynne å jobbe hos den gamle arbeidsgiveren sin. De ønsker at Per skal registrere et enkeltpersonforetak og sende faktura for utført arbeid. Han vil ha fast kontor på arbeidsplassen og må følge bedriftens arbeidstid. Per har selv ikke noen planer om å bli selvstendig næringsdrivende og ønsker å motta godtgjørelse som lønn.

Hvordan vil denne situasjonen kunne bli vurdert?

I dette tilfellet vil det nok være riktig at Per mottar godtgjørelse som lønn. Dette begrunnes med at han ikke har planer om å skaffe seg flere kunder, han må forholde seg til virksomhetens arbeidstid og at virksomheten selv stiller med det utstyret som trenges for å utføre arbeidet. I tillegg er virksomheten ansvarlig for resultatet av utført arbeid. Per skal ansettes, inngå arbeidskontrakt, mottar lønn og anses som arbeidstaker.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema