Arbeidstaker eller næringsdrivende?

For å bestemme hvilke skatteregler som gjelder for deg, er det viktig å avgjøre om det du planlegger er selvstendig næringsvirksomhet eller lønnet arbeid. Skatteetaten kan vurdere aktiviteten din som at du skulle vært arbeidstaker i stedet for virksomhetsutøver. Forskjellen kan ha betydning for hvilke skatteregler og sosiale rettigheter du kommer inn under.


Næringsvirksomhet

For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. For eksempel: eier du dine egne driftsmidler, bestemmer arbeidstiden selv, har flere kunder over tid og tar en økonomisk risiko - da driver du sannsynligvis næringsvirksomhet.

Flere momenter som kan trekke i retning av at du driver selvstendig næringsvirksomhet:

  • Du har egne lokaler. 
  • Du har egne ansatte. 
  • Du har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver. 
  • Du har rett til å stille med andre enn deg selv personlig. 
  • Oppdragsgiveren dekker ikke utgiftene dine utover arbeidsgodtgjørelsen.
  • Oppdragsgiveren kan klage på arbeidsresultatet. 
  • Oppdragsgiveren har ikke instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres. 
  • Avregning skjer i fast beløp og ikke per tidsenhet.

Momentene her må sees i sammenheng. Hvis alt dette gjelder for deg, kan det trekke i retning av at du driver egen næringsvirksomhet. Er du i tvil bør du kontakte Skatteetaten.

Skattekontorene

Definisjon av selvstendig næringsdrivende

Arbeidstaker

Skal du derimot arbeide for en oppdragsgiver som stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres, vil du sannsynligvis regnes som arbeidstaker og skal motta lønn.

Skatteetaten - arbeidstaker eller næringsdrivende?

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema