Hobby eller næringsvirksomhet?

For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd.


Noen aktiviteter har mer preg av hobby enn av næringsvirksomhet. Grensen er ikke definert i lovverket, men hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet. Forskjellen er med andre ord helt avgjørende for hvordan du skal skattlegges og om du kan få fradrag for utgiftene. Det er Skatteetaten som avgjør om en aktivitet er hobby eller næring, men i første omgang må du selv vurdere om du skal rapportere aktiviteten din som skattepliktig virksomhet.

Aktiviteten er ren hobby

Er omfanget av aktiviteten liten og kostnadene omtrent like store som inntektene, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby. Fortjeneste på hobbyvirksomhet er ikke skattepliktig inntekt. Er du i tvil om hva din aktivitet kan oppfattes som, bør du kontakte Skatteetaten.

Skattekontorene

En aktivitet som har preg av hobbyvirksomhet eller er rene engangshendelser vurderes ikke som næringsvirksomhet og kan ikke registreres som enkeltpersonforetak hos Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene - slik starter du et enkeltpersonforetak

Utvikle hobby til næring

En hobbyaktivitet kan på sikt utvikles til å bli skattepliktig virksomhet. Om du bestemmer deg for å gjøre næring av hobbyen din, er det viktig at du dokumenterer alle utgifter og inntekter i forbindelse med denne aktiviteten. Dette gjøres på et eget skjema som skal leveres sammen med første næringsoppgave etter oppstart av virksomhet.

Skatteetaten - oppstart av virksomhet


Er du i tvil om du er gått fra hobby til å drive skattepliktig virksomhet? Skatteetaten har utarbeidet en veileder som kan hjelpe deg med å avklare grensen mellom næring og hobby.

Skatteetatens veileder - få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende

Hobbyen er blitt næringsvirksomhet

En hobbyaktivitet kan over tid bli næringsvirksomhet. Når det inntektsgivende arbeidet er kommet i gang vil alle inntekter som omfatter virksomheten være skattepliktige og alle kostnader være fradragsberettigede. Når du mener at vilkårene for skattepliktig virksomhet er oppfylt, leverer du næringsoppgave 1 (RF-1175) sammen med skattemeldingen.

Fra det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten. For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må skjema oppstart av virksomhet (RF-1298) fylles ut for hvert av de aktuelle år. Skjemaene leverer du sammen med den første næringsoppgaven etter oppstart av virksomheten.

TIPS: Ta godt vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er knyttet til virksomheten fra dag en. Du vil da kunne få endret fastsetting av formues- og inntektsskatt for oppstartsårene.

Skatteetaten om oppstartsperioden

Skatteetaten - skjema for dokumentasjon av utgifter og inntekter - bilagsoversikt

Etter at du er blitt godkjent som næringsdrivende har du bokføringsplikt og du må levere næringsrapport skatt eller næringsoppgave 1.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema