Hobby eller næringsvirksomhet?

For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd.


Noen aktiviteter har mer preg av hobby enn av næringsvirksomhet. Grensen er ikke definert i lovverket, men hobby er skattefritt, mens næring er skattepliktig virksomhet. Forskjellen er med andre ord helt avgjørende for hvordan du skal skattlegges og om du kan få fradrag for utgiftene. Det er Skatteetaten som avgjør om en aktivitet er hobby eller næring, men i første omgang må du selv vurdere om du skal rapportere aktiviteten din som skattepliktig virksomhet.

Aktiviteten er hobby

Er omfanget av aktiviteten liten og kostnadene omtrent like store eller større enn inntektene, kan dette trekke i retning av at du driver en hobby. Er du i tvil om hva din aktivitet kan oppfattes som, bør du kontakte Skatteetaten.

Skattekontorene

 

Hobbyen blir næringsvirksomhet

Hvis du starter med begrenset aktivitet (hobbyaktivitet) kan aktiviteten likevel over tid bli næringsvirksomhet. Det første året aktiviteten blir vurdert som næringsvirksomhet, kan du få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsperiode dersom du kan dokumentere kostnader og inntekter knyttet til virksomheten.

Skattetaten - hobby eller næring?

 

TIPS: Ta godt vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er knyttet til virksomheten fra dag en. Du vil da kunne få endret fastsetting av formues- og inntektsskatt for oppstartsårene.

Skatteetaten om oppstartsperioden

 

Hvordan dokumentere?

Fyll ut skjemaet "Oppstart av virksomhet" (ett skjema for hvert år) og lever disse sammen med den første næringsoppgaven når aktiviteten har blitt næringsvirksomhet.

Skatteetaten - skjema for dokumentasjon av utgifter og inntekter - bilagsoversikt

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema