Dine rapporteringsplikter

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige. Denne rapporteringsplikten er uavhengig av om du driver stort eller smått. Selv om du driver alene må du sende inn skjemaer, som oftest innenfor økonomi, skatt og avgifter.


Hva må rapporteres?

Hva som må rapporteres kommer blant annet an på hvilken organisasjonsform du driver, i hvilken bransje, hva du selger og hvilke hendelser som inntreffer. Likevel er det noen rapporteringsplikter som gjelder de aller fleste:

Skattemelding

Årlig må du rapportere foretakets økonomi til Skatteetaten i form av en skattemelding (tidligere kalt selvangivelse). Organisasjonsform og omfang bestemmer hvilke krav det stilles til regnskapet og dokumentasjon.

Skatteetaten om skattemelding for næringsdrivende

Årsregnskap

Alle regnskapspliktige foretak, som for eksempel aksjeselskap, må i tillegg sende inn regnskapet til Brønnøysundregistrene.

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap første gang

A-melding

Virksomheter som betaler ut lønn skal hver måned levere inn en a-melding. Her oppgis informasjon om lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk for ansatte. Du må levere a-melding selv om du driver bedriften alene og er eneste ansatt.

Mva-melding

Merverdiavgiftspliktige bedrifter skal levere mva-melding annenhver måned.

Aksjonærmelding

Aksjeselskap skal hvert år sende inn en aksjonærmelding til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er en oversikt over hvem som var aksjeeiere i selskapet i året som gikk.

Andre rapporteringsplikter

Ulike hendelser kan medføre rapporteringsplikt. Det kan for eksempel være en arbeidsulykke, salg av aksjer eller endring i bedriftens styre.

Oppgaveregisteret

Oppgaveregisteret har oversikt over hvilke opplysninger ditt foretak kan bli pålagt å innrapportere til statlige myndigheter. Du finner rapporteringspliktene for ditt foretak hos Brønnøysundregistrene. Vær oppmerksom på at kommunale og fylkeskommunale rapporteringsplikter ikke er med i denne oversikten.

Brønnøysundregistrene - finn dine rapporteringsplikter

Oppgaveregisterets generelle oversikt over rapporteringsplikter

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema