Forretningsmodell

Forretningsmodellen gir deg oversikt over hvordan du skal gjennomføre etableringen i praksis.


Forretningsmodellen viser hvordan forretningsidéen kan realiseres.

Her er de viktigste spørsmålene du bør kunne svare på i din forretningsmodell:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kundene?
  • Hvem er samarbeidspartnere og hvem er konkurrenter?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du levere?
  • Hvordan skal du få betalt?
  • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Et levende dokument

Forretningsmodellen skal være "et levende dokument", i betydningen av at du hele tiden må gjøre endringer og justeringer når nye opplysninger kommer fram. En forreningsmodell er et godt grunnlag for beslutningen i forhold til å starte opp eller ikke.

Hvordan lage en forretningsmodell

Det finnes ulike fremgangsmåter for å lage en forretningsmodell. Hos Innovasjon Norge kan du lese mer om dette.

Slik lager du en forretningsmodell Innovasjon Norges mal for forretningsmodell

 

Fra forretningsmodell til forretningsplan

Når du laget en forretningsmodell som du vil gå videre med kan du, om ønskelig, utarbeide en forretningsplan. Her får du en mer detaljert beskrivelse av forretningsmodellen. Sammen med forretningsplan lager du også nødvendige oppstartsbudsjetter.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema