Forretningsplan

Når du har fått et klart bilde av hvordan du vil drive virksomheten din, kan det være behov for å konkretisere dette i en forretningsplan. Forretningsplanen skal gi deg og andre et realistisk bilde av det du skal gjøre og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen.


Hvorfor lage forretningsplan?

Forretningsplanen er først og fremst et styringsverktøy som hjelper deg å gjøre de riktige tingene. Den forklarer hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvorfor. Trenger du hjelp fra andre kan imidlertid en forretningsplan være nyttig for å presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Alle som ønsker å satse penger på din forretningsidé må vite hva de begir seg ut på.

Forretningsplanen kan du lage etter at du har utarbeidet forretningsmodellen for din virksomhet. Forretningsplanen gjør det enklere å se sammenhenger mellom det du skal tilby, markedet og hvilke ressurser som er nødvendig for å starte opp. Du får god oversikt og et beslutningsgrunnlag før du gjør investeringer og avtaler. Det er viktig at du selv har styring på forretningsplanarbeidet. Søk gjerne råd og veiledning hos andre underveis.

Et grundig arbeid med forretningsplanen øker sannsynligheten for en vellykket etablering, og du får en bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema