Frilanser

En frilanser mottar betaling for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den de utfører arbeidet for.


Yrkesgrupper som for eksempel journalister, skuespillere, fotografer og musikere jobber ofte som frilanser. Som frilanser kan du motta lønn uten å være ansatt dersom arbeidet ikke karakteriseres som ledd i næringsvirksomhet. En frilanser kan anses som selvstendig næringsdrivende og vil i slike tilfeller sende faktura i stedet for å motta lønn.

Folketrygdloven om «frilanser»

 

Selvstendig næringsvirksomhet

For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. En frilanser som driver vedvarende aktivitet kan regnes som selvstendig næringsdrivende dersom vedkommende blant annet: 

  • bruker eget kontor og egne driftsmidler 
  • har flere oppdragsgivere og er selv ansvarlig for arbeidet 
  • får betalt honorar for oppdraget og ikke timelønn 
  • benytter medhjelpere for egen regning
  • styrer egen ferie og fritid

Oppregningen er ikke uttømmende. Momentene her må sees i sammenheng. Hvis alt dette gjelder for deg, kan det trekke i retning av at du driver egen næringsvirksomhet. Er du i tvil bør du kontakte Skatteetaten.

Skatteetaten - arbeidstaker eller næringsdrivende?

 

Frilanser og sosiale rettigheter

Frilanseren har færre rettigheter enn en ansatt. En frilanser har i utgangspunktet ikke rett til feriepenger, ikke rettigheter som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven og har ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring. Sykepengedekningen fra NAV er også lavere. Det er imidlertid mulig å få bedre ordninger både ved sykdom og yrkesskade gjennom frivillige tilleggsforsikringer.

Frilanser og skatt

Frilanser med eget enkeltpersonforetak


Frilanser som mottar lønn: 

  • Får utbetalt lønn der oppdragsgiver har hentet ut skattekort og trukket skatt.
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema