Lag nødvendige oppstartsbudsjetter

I planleggingsfasen er det viktig å ha oversikt over lønnsomheten til foretaket. Det kan du få ved å lage realistiske budsjetter. Hva koster oppstarten, og hvordan tenker du at den skal finansieres? Har du nok penger til å betale regningene som kommer? Vil ditt foretak kunne overleve på sikt? Et godt og realistisk budsjett vil gi deg svar på mange spørsmål.


Hvorfor lage budsjetter?

Budsjettene gir en oversikt over foretakets planlagte økonomiske utvikling. De gir en oversikt over hva oppstarten koster, og hjelper deg å vurdere lønnsomheten. Budsjettene vil også vise om du vil ha nok penger på konto til å betale regningene. Sammen med regnskapet er budsjettene sentrale styringsdokumenter for deg.

Budsjettarbeid for etablerere og gründere

Budsjettene, sammen med en plan for hvordan du skal drive virksomheten, utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget ditt. Det er tre budsjetter du bør bruke god tid på før oppstart.

 • Oppstartsbudsjettet: Viser hvor mye penger du må regne med å bruke for å starte opp (kapitalbehovet).
 • Driftsbudsjettet - Viser lønnsomhet i drift.
 • Likviditetsbudsjettet - Viser evne til å betale forpliktelser.

Hva koster oppstarten?

Oppstartsperioden kjennetegnes ofte ved at utgiftene er større enn inntektene, og at ting tar lengre tid enn du har planlagt. Det kan godt hende at du må beregne penger for å dekke levekostnader den første tiden. Et godt råd er å få oversikt over hva du trenger, når det skal anskaffes og hva det koster.

Oppstartsbudsjettet (kapitalbehovet) viser en oppstilling over hva du trenger for å komme i gang og hva det koster. Det er viktig at du får med alt som er engangskostnader i forbindelse med oppstarten. Vær sikker på at du har nok penger til å finansiere  det du trenger og den første driftsperioden..

Vanlige poster i oppstartsbudsjettet

Hvilke poster du bør ta med i oppstartsbudsjettet varierer, avhengig av hva du skal drive med. En huskeregel er å tenke på hva som må være på plass før du kan begynne å levere det du skal selge til kundene dine. Hva du trenger kan variere fra bransje til bransje. Du kan få mye kunnskap om hva som er typiske oppstartskostnader ved å snakke med noen som har erfaring fra den bransjen du skal starte opp i eller en veileder.

Eksempler på ofte brukte poster i et oppstartsbudsjett:

 • Lokale: Kjøp, oppussing, husleie fram til oppstart.
 • Inventar: Innkjøp av nødvendig inventar. 
 • Transportmidler: Anskaffelse av bil.
 • Kontorutstyr: Nødvendig utstyr, telefon, PC.
 • Varelager.
 • Produksjonsutstyr: Nødvendig for å kunne produsere.
 • Verktøy: Nødvendig for å kunne utføre oppdrag.
 • Oppstartmarkedsføring: Logo, nettside mm.
 • Kurs opplæring: Nødvendig for å starte opp.

Oppstartsbudsjett.xlsx

Driftsbudsjett (resultatbudsjett)

Driftsbudsjettet forteller hvor stort overskudd/underskudd som kan forventes. Start budsjettarbeidet med å lage gode kalkyler. Dette gjør budsjettarbeidet enklere. Når du begynner budsjetteringen må du minst ha en oppfatning om hva du skal selge og til hvilken pris, hva varene koster i innkjøp, hvem kundene dine er, og hvor store kostnader du vil ha for å kunne selge varene eller tjenestene.

Du bør også forsøke å sette opp et budsjett måned for måned slik at du har kontroll hele veien. Når du sammenligner budsjettet med det virkelige regnskapet vil du fort se om du er på rett vei. Viser det seg at du selger for mindre enn forventet vil du fange det opp mye tidligere slik at du kan sette i verk eventuelle tiltak så fort som mulig.

Uten erfaringstall kan det kan være vanskelig å lage budsjett for de første driftsårene. I oppstarten er det viktig at du tenker nøye gjennom hvilke kostnader som vil oppstå det første driftsåret. Når du har drevet en stund og har erfaringstall vil dette gjøre budsjettarbeidet enklere. Et tips er at du setter opp et så realistisk budsjett som mulig og fordeler tallene pr måned. Da har du noe å styre etter den første tiden. Det kan være lurt å overvurdere kostnadene og undervurdere inntektene. Er budsjettarbeidet vanskelig kan det være mye hjelp å hente hos en veileder eller en regnskapsfører.

Driftsbudsjett.xls

Likviditetsbudsjett

Når du har laget et driftsbudsjett bruker du dette som utgangspunkt for å utarbeide et likviditetsbudsjett. Likviditetsbudsjettet viser om det er nok penger på konto til å betale løpende utgifter til riktig tid. Om noen perioder har større utgifter enn inntekter har du mulighet til å planlegge hvordan du skal dekke dette inn. Det kan for eksempel være aktuelt å ta opp et kassakredittlån for å kunne betale regningene ved forfall. For nyetablerte bedrifter er dette ofte et av de viktigste budsjettene å styre etter, da de fleste har begrensede midler tilgjengelig.

Likviditetsbudsjett.xls 

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema