Må jeg spørre om lov?

I noen bransjer må du ha tillatelser, godkjenning og bevilling for å drive virksomhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for deg før du starter opp.


Regelstyrte bransjer

Eksempler på bransjer som må forholde seg til regler er servering, salg av alkohol og overnatting, rengjøring, transport, bygg og anlegg og bemanning.

Serveringsteder

Skal du starte serveringssted med alkoholservering må du søke kommunen om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Før det kan søkes bevilling må du som innehaver eller daglig leder på forhånd ha tatt etablererprøven som viser kunnskap om serveringsloven og alkoholloven. Serveringsteder har meldeplikt til Mattilsynet, og bygningen hvor virksomheten skal drives må være godkjent av kommunen.

Renholdstjenester

Skal du selge renholdstjenester må virksomheten være godkjent renholdsvirksomhet av Arbeidstilsynet. I tillegg er virksomheten pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort for renholdsbransjen.

Godstransport på vei

Det kreves godkjenning fra Statens vegvesen før du kan starte godstransport med motorvogn over 3 500 kg.

Drosjeløyve og annen persontransport

For å kunne drive med persontransport trenger du løyve fra enten fylkeskommunen eller Statens vegvesen. Det er flere typer løyver. De vanligste er løyve for å kjøre drosje, minibuss inntil 8 personer (selskapsvognløyve) og buss (turvognløyve).

Bygg- og anlegg

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort bygg og anlegg.

Bemanningsbyrå

Skal du drive med utleie av arbeidskraft trenger du å registrere virksomheten hos Arbeidstilsynet.

 

Uavhengig av bransje må mange søke til kommunen i forbindelse med for eksempel bygging, bruksendring eller omgjøring av lokaler.

Det kan være en god start å snakke med en veileder eller en av dine egne forbindelser som har god oversikt.

Her finner du en oversikt over hvilke tillatelser som gjelder for ulike bransjer:

Jordbruk, skogbruk, jakt og viltstell

Fiske, fangst og akvakultur

Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass

Industri, produksjon og reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

Elektrisitet-, gass-, damp- og varmtvannforsyning, renovasjon, gjenvinning

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av motorvogner mv.

Transport og lagring

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Informasjon og kommunikasjon

Finansierings- og forsikringsvirksomhet, eiendomsforvalnting

Faglig, vitenskapelig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting

Helse og sosialtjenester, undervisning

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Annen tjenesteyting 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema