Obligatoriske og frivillige registre

Når du driver virksomhet er det flere ulike registre du kan velge, eller bli nødt til, å registrere virksomheten din i.


Her er en kort oversikt over noen av disse:

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er et nasjonalt register som tildeler organisasjonsnummer. Foreninger og enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i en rekke andre register medfører plikt til å registreres i Enhetsregisteret, eksempelvis Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Aksjeselskap, samvirkeforetak og ansvarlige selskap er blant enhetene som har plikt til å registrere seg i Enhetsregisteret. For å finne ut om en virksomhet er registrert søker du i Enhetsregisteret.

Brønnøysundregistrene om enhetsregisteret

 

NAV Aa-registeret

I Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret finnes informasjon om hvem som er ansatt hos de enkelte arbeidsgiverne. Innehavere av enkeltpersonforetak og frilansere står ikke oppført her. Arbeidsgivere oppført med arbeidstakere er i hovedsak pliktig å levere a-melding hver måned selv om det ikke er utbetalt lønn. For å finne ut om et foretak er registrert i Aa-registeret søker du via opplysningene i Enhetsregisteret. Registrering i NAV Aa-registeret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

NAV om Aa-registeret

 

Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er ansvarlig for registrering av norske og utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet her i landet eller på norsk kontinentalsokkel. De fleste enkeltpersonforetak har ikke plikt, men rett, til å registrere seg i Foretaksregisteret. For enkeltpersonforetak som driver med varesalg eller har mer enn fem ansatte er det registreringsplikt. Registrering i Foretaksregisteret gir vern av foretaksnavnet. De fleste opplysningene i Foretaksregisteret er offentlige. For å finne ut om et foretak er registrert søker du i feltet "Finn foretak/selskap" på Brreg.no. Registrering i Foretaksregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Foretaksregisteret

 

Merverdiavgiftsregisteret

Dette registeret inneholder en oversikt over næringsdrivende som er merverdiavgiftspliktig. Det vil si de foretak som er pliktig til å legge på merverdiavgift på merverdiavgiftspliktige varer og tjenester. For å finne ut om et foretak er registrert i Merverdiavgiftsregisteret søker du i Enhetsregisteret. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Skatteetaten om merverdiavgiftsregisteret

 

Frivillighetsregisteret

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må man drive med frivillig virksomhet og være registrert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Ved registrering i Frivillighetsregisteret kan virksomheten søke om momskompensasjon. Driver virksomheten på lokalt eller regionalt plan kan den delta i Grasrotordningen. For å finne ut om en virksomhet er registrert søker du i Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Brønnøysundregistrene om registrering i Frivillighetsregisteret

 

Registeret for utøvere av alternativ behandling

Personer som driver med alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom og som er medlem av en godkjent utøverorganisasjon kan registreres i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Registrering her gir deg som utøver rett til å tilby behandling uten å legge på merverdiavgift på tjenesten.

Brønnøysundregistrene om Registeret for utøvere av alternativ behandling

 

Renholdsregisteret

Alle som driver helt eller delvis med renholdsvirksomhet skal ha offentlig godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive med dette. Kjøp av renholdstjenester fra virksomhet som ikke er registrert i Renholdsregisteret er ulovlig. Du kan søke i Renholdsregisteret for å finne ut om en virksomhet er godkjent som renholdsvirksomhet.

Renholdsregisteret

 

Registeret for bemanningsforetak

Foretak som har til formål å leie ut arbeidskraft er pliktig å registrere seg i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet er ulovlig. Mer informasjon om hvem som har registreringsplikt finner du hos Arbeidstilsynet. Du kan søke i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak for å finne ut om en virksomhet er godkjent som bemanningsforetak.

Søk i Register for bemanningsforetak

Trenger du hjelp?

Ring oss å få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema