Obligatoriske og frivillige registre

Når du driver virksomhet er det flere ulike registre du enten kan eller må registrere virksomheten din i.


Her er en kort oversikt over noen av disse:

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er et nasjonalt register som tildeler organisasjonsnummer. Foreninger og enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i en rekke andre register medfører plikt til å registreres i Enhetsregisteret, eksempelvis Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Aksjeselskap, samvirkeforetak og ansvarlige selskap er blant enhetene som har plikt til å registrere seg i Enhetsregisteret. For å finne ut om en virksomhet er registrert søker du i nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Brønnøysundregistrene om Enhetsregisteret

Brønnøysundregistrene – søk i nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er ansvarlig for registrering av norske og utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. 
Enkeltpersonforetak som driver med varesalg eller har mer enn fem ansatte må registreres i Foretaksregisteret. Andre enkeltpersonforetak har registreringsrett, men ikke plikt. Registrering i Foretaksregisteret gir vern av foretaksnavnet. De fleste opplysningene i Foretaksregisteret er offentlige. For å finne ut om et foretak er registrert i Foretaksregisteret søker du i Nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene. Registrering i Foretaksregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Foretaksregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (NAV Aa-registeret)

Aa-registeret har informasjon om arbeidsforhold. Arbeids- og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via a-melding månedlig. Registrering i registeret skjer automatisk ved innsending av a-melding. Arbeids- og oppdragsgivere må registrere seg i Enhetsregisteret før de kan sende inn a-melding. Registeret brukes av de fleste offentlige myndigheter.

NAV om Aa-registeret

Merverdiavgiftsregisteret

Merverdiavgiftsregisteret inneholder en oversikt over næringsdrivende som er merverdiavgiftspliktig. Det vil si de foretak som er pliktig til å legge på merverdiavgift på merverdiavgiftspliktige varer og tjenester. For å finne ut om et foretak er registrert i Merverdiavgiftsregisteret søker du i Nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Renholdsregisteret

Alle som driver helt eller delvis med renholdsvirksomhet skal ha offentlig godkjenning av Arbeidstilsynet. Kjøp av renholdstjenester fra virksomhet som ikke er registrert i Renholdsregisteret er ulovlig. Du kan søke i Renholdsregisteret for å finne ut om en virksomhet er godkjent som renholdsvirksomhet. Alle godkjente renholdsvirksomheter må innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Renholdsregisteret

Arbeidstilsynet - sjekk om en virksomhet er godkjent i renholdsregisteret

Arbeidstilsynet - finn godkjente renholdsvirksomheter i ditt område

Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet 

Registeret for bemanningsforetak

Foretak som har til formål å leie ut arbeidskraft er pliktig å registrere seg i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet er ulovlig. Mer informasjon om hvem som har registreringsplikt finner du hos Arbeidstilsynet. Du kan søke i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak for å finne ut om en virksomhet er godkjent som bemanningsforetak.

Arbeidstilsynet om krav for å få registrert et bemanningsforetak

Arbeidstilsynet - sjekk om et foretak er godkjent som bemanningsforetak

Arbeidstilsynet - finn godkjente bemanningsforetak i ditt område

Frivillighetsregisteret

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må man drive med frivillig virksomhet og være registrert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Ved registrering i Frivillighetsregisteret kan virksomheten søke om momskompensasjon. Driver virksomheten på lokalt eller regionalt plan kan den delta i Grasrotordningen. For å finne ut om en virksomhet er registrert i Frivillighetsregisteret søker du i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret vil være spesifisert under særlige opplysninger.

Brønnøysundregistrene om registrering i Frivillighetsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

Registeret for utøvere av alternativ behandling

Personer som driver med alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom, og som er medlem av en godkjent utøverorganisasjon kan registreres i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Registrering her gir deg som utøver rett til å tilby behandling uten å legge på merverdiavgift på tjenesten.

Brønnøysundregistrene om Registeret for utøvere av alternativ behandling

Brønnøysundregistrene - søk i registeret for utøvere av alternativ behandling

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema