Organisasjonsnummer og virksomhetsnummer

Alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller melder at de skal ha ansatte, får tildelt et virksomhetsnummer i tillegg til organisasjonsnummeret til foretaket. Det er kun organisasjonsnummeret som skal brukes utad mot kunder og leverandører.


Organisasjonsnummer for foretaket (juridisk organisasjonsnummer)

Alle som blir registrert i Enhetsregisteret (eksempelvis aksjeselskap, samvirkeforetak og enkeltpersonforetak) får tildelt et organisasjonsnummer. Dette skal benyttes på foretakets hjemmeside, i kontakt med kunder og leverandører, og på alle forretnings- og salgsdokumenter.

Organisasjonsnummeret (også kalt "juridisk nummer") skal også brukes i rapportering som gjelder selve foretaket, organisasjonen eller foreningen som er registrert. Det er dette nummeret som kommer opp ved å søke på foretaksnavn i søkefeltet "Finn foretak/selskap" på brreg.no.

Brønnøysundregistrene - finn foretak/selskap

Opprette organisasjonsnummer

For å få tildelt et organisasjonsnummer benytter du skjemaet "Samordnet registermelding".

Virksomhetsnummer

I tillegg har alle som driver næringsvirksomhet og/eller har meldt at de skal ha ansatte, en egen virksomhet/underenhet, med tilhørende virksomhetsnummer. Den som driver virksomhet på flere steder og/eller i ulike bransjer, har ofte en virksomhet med tilhørende virksomhetsnummer for hver av disse. Du finner oversikt over eventuelle virksomhetsnummer ved å søke på "Finn foretak/selskap", gå inn på siden til det aktuelle foretaket og deretter velge "Oversikt over registrerte virksomheter". Virksomhetsnummeret brukes blant annet ved innsending av a-melding A-meldingen er en månedlig melding fra arbeidsgiver til NAV, SSB og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten og ved rapportering til SSB.

Brønnøysundregistrene - finn foretak/selskap

Brønnøysundregistrene om virksomhet/underenhet

Opprette flere virksomheter/underenheter

Hvis du driver virksomhet på flere steder, eller driver aktivitet av stort omfang i ulike bransjer på ett sted, skal du opprette flere virksomheter. Dette gjør du ved å benytte skjemaet "Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser". Skjemaet må sendes inn per post eller e-post. Adressene finner du nederst på skjemaet.

Samordnet registermelding - skjema for underenheter – aktivitet på flere adresser

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema