Starte og registrere ansvarlig selskap (ANS/DA)

Når du skal starte et ansvarlig selskap må du velge foretaksnavn og utarbeide selskapsavtale. Deretter skal selskapet registreres. Er du usikker på om ansvarlig selskap er riktig organisasjonsform for deg kan du lese om emnet under valg av organisasjonsform.


Forutsetninger for å starte et ansvarlig selskap (ANS/DA):

 • Et ansvarlig selskap må ha minst to deltakere. Både fysiske og juridiske personer (eksempelvis et aksjeselskap eller en forening) kan være deltakere.
 • For å være deltaker eller ha en annen rolle i et ansvarlig selskap må du ha fylt 18 år.
 • Selskapet må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Selskapsloven om ansvarlige selskaper

 

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI - søk om oppholdstillatelse

 

Navn på ansvarlig selskap (ANS/DA)

Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) må ha betegnelsen "ansvarlig selskap" eller forkortelsen "ANS" foran eller bak foretaksnavnet. Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) må ha foretaksbetegnelsen "delt ansvar" eller forkortelsen "DA" som en del av foretaksnavnet.
Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Stifte og registrere ansvarlig selskap (ANS/DA)

 1. Stift selskapet ved å utarbeide, datere og signere en selskapsavtale. 
  Selskapsavtale_ANS.doc
  Selskapsavtale_DA.doc

 2. Hvis deltakerne skal gjøre innskudd i selskapet skal det opplyses om dette i selskapsavtalen.
 3. Registrér selskapet ved å benytte skjemaet "Samordnet registermelding". Legg ved selskapsavtalen. (Hvis selskapet skal ha styre og revisor må du legge ved protokoll fra selskapsmøtet som viser valgene, samt bekreftelse fra revisor (villighetserklæring).)
 4. Send meldingen til signering. Alle som skal ha en rolle i selskapet må signere meldingen elektronisk.

 

Når foretaket er registrert får innsender beskjed om dette i "Innboksen" i Altinn.

 1. Stift selskapet ved å utarbeide, datere og signere en selskapsavtale. 
  Selskapsavtale_ANS.doc
  Selskapsavtale_DA.doc

 2. Hvis deltakerne skal gjøre innskudd i selskapet skal det opplyses om dette i selskapsavtalen. 
 3. Registrér selskapet ved å fylle ut papirskjema for registrering av ansvarlig selskap (Samordnet registermelding - Del 1 - Hovedblankett) og søknad om  D-nummer (et skjema for hver person som har behov for D-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket). Legg ved selskapsavtalen og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. (Hvis selskapet skal ha styre og revisor må du legge ved protokoll fra selskapsmøtet som viser valgene, samt bekreftelse fra revisor (villighetserklæring).) 

  Samordnet registermelding - hovedblankett (for nedlasting)


  Søknad om tildeling av D-nummer

 4. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet for registering av det ansvarlige selskapet.


Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

 

Brønnøysundregistrene om registrering av ansvarlig selskap

Selskapsloven om selskapsavtalen

 

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstidene

 

Hva koster det

Registrering av ansvarlig selskap koster kroner 2 250,- ved elektronisk registrering i Altinn, og kroner 2 832,- ved registrering på papirskjema.

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Kompanjongavtale

Kombinasjonen personlig ansvar og at deltakerne tar avgjørelser i fellesskap, kan føre til uoverensstemmelser mellom deltakerne. Det kan derfor være fornuftig å ha en kompanjongavtale mellom deltakerne. Dette er ikke pålagt.

Drive ansvarlig selskap

Når du har registrert et ansvarlig selskap bør du sette deg inn reglene for drift av et ansvarlig selskap.

Endring ANS/DA

Endring fra ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) til ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) (eller fra DA til ANS) kan gjøres uten å skifte organisasjonsnummer.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema