Starte og registrere enkeltpersonforetak

Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive virksomheten du skal drive. Her får du vite hva som kreves for å starte et enkeltpersonforetak, og hvordan du går frem når du skal registrere foretaket.


For å starte et enkeltpersonforetak må du:

 • planlegge å drive næringsvirksomhet
 • ha en norsk forretningsadresse (Forretningsadressen må være en norsk fysisk adresse og oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted (ikke postboks))
 • ha fylt 18 år (Hvis du er over 15 år kan du registrere enkeltpersonforetak etter tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren (Søknad om statsforvalterens godkjenning) velg "Annet" etter innlogging i skjemaet)

Enhetsregisterloven om hvilke enheter som skal registreres

Registrere enkeltpersonforetak

Slik registrerer du et enkeltpersonforetak hvis du har norsk fødselsnummer eller d-nummer(Hvis du har d-nummer er det en forutsetning at du har vært til ID-kontroll hos Skatteetaten. Har du ikke vært til ID-kontroll vil du få brev om at dette må gjøres før registreringen kan fullføres.):

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn.
 2. Hvis du har avtale med regnskapsfører eller revisor må dette bekreftes ved at vedkommende signerer meldingen elektronisk.
 3. Send meldingen til signering. Da får du tilsendt meldingen elektronisk og kan signere meldingen.
 4. Når foretaket er registrert får du melding om dette i din Innboks i Altinn. Om elektronisk signering

Har du ikke norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut og signere papirblankettene"Søknad om d-nummer til personer i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene" og "Forenklet registermelding Del 1 - Blankett for enkeltpersonforetak":

  Brønnøysundregistrene - søknad om d-nummer


  Brønnøysundregistrene - forenklet skjema for registrering av enkeltpersonforetak

 2. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet "Forenklet skjema for registrering av enkeltpersonforetak". Legg ved bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
 3. Når d-nummer er tildelt må du bestille tid for ID-kontroll hos Skatteetaten.
 4. Når ID-kontroll er gjennomført vil Brønnøysundregistrene behandle registreringen

Utenlandsk statsborger

Hvis du ikke er statsborger i et EU-/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Du finner vilkårene for oppholdstillatelse for arbeid hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI - søk om oppholdstillatelse

Navn på enkeltpersonforetak

I enkeltpersonforetak må etternavnet ditt være en del av foretaksnavnet. Du kan i tillegg velge et markedsføringsnavn på virksomheten. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Foretaksnavneloven om krav til foretaksnavn

Hva koster det

Det er gratis å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret. Noen enkeltpersonforetak må også registreres i Foretaksregisteret. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak som skal drive med salg av varer som er innkjøpt for videre salg, har flere enn fem ansatte eller skal foreta pant i varelager.

Registrering i Foretaksregisteret koster 2 250 kroner ved elektronisk registrering, og 2 832 kroner ved registrering på papirskjema.

Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

Brønnøysundregistrene - slik registrerer du et enkeltpersonforetak

Brønnøysundregistrene om registreringsplikt i Foretaksregisteret for enkeltpersonforetak

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstider

Sjekk status på din sak hos Brønnøysundregistrene

Drive enkeltpersonforetak

Du kan lese om drift av enkeltpersonforetak her.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema