Starte og registrere enkeltpersonforetak

Når du skal registrere et enkeltpersonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive virksomheten du skal drive.


For å starte et enkeltpersonforetak må du:

 • planlegge å drive næringsvirksomhet
 • ha en norsk forretningsadresse (Forretningsadressen må være en norsk fysisk adresse og oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted (ikke postboks)
 • være 18 år (Hvis du er over 15 år kan du registrere enkeltpersonforetak etter tillatelse fra foresatte/verge og Fylkesmannen (Søknad om fylkesmannens godkjenning)

Enhetsregisterloven om hvilke enheter som skal registreres


Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI - søk om oppholdstillatelse

 

Navn på enkeltpersonforetak

I enkeltpersonforetak må etternavnet ditt må være en del av foretaksnavnet. Du kan i tillegg velge et markedsføringsnavn på bedriften. Les  mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Foretaksnavneloven om krav til foretaksnavn

 

Registrere enkeltpersonforetak

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. 
 2. Hvis du har avtale med regnskapsfører må dette bekreftes ved at regnskapsfører signerer elektronisk. Hvis du har revisor må dette bekreftes ved at det lastes opp en villighetserklæring og at revisor signerer elektronisk. 
 3. Send meldingen til signering og signér meldingen.

Når foretaket er registrert får innsender melding om dette i din "Innboks" i Altinn. Om elektronisk signering

 1. Registrer enkeltpersonforetak ved å fylle ut og signere papirblankettene:
  Søknad om tildeling av D-nummer

  Forenklet blankett for registrering av enkeltpersonforetak 2. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet. Legg ved bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.
 3. Når d-nummer er tildelt og registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender

 

Hva koster det

For enkeltpersonforetak som bare skal registreres i Enhetsregisteret er registreringen gratis. Ved registrering får foretaket et organisasjonsnummer. Enkeltpersonforetak som skal drive med varesalg eller ha mer enn 5 ansatte må også registreres i Foretaksregisteret. Dette koster kroner 2 250,- ved elektronisk registrering i Altinn, og kroner 2 832,- ved registrering på papirskjema.

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstidene

Sjekk status på din sak hos Brønnøysundregistrene

 

Drive enkeltpersonforetak

Du kan lese mer om drift av enkeltpersonforetak her.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema