Starte og registrere et samvirkeforetak (SA)

Når du skal starte et samvirkeforetak må du velge navn og stifte foretaket. Deretter skal foretaket registreres.


Forutsetninger for å starte et samvirkeforetak:

 • Et samvirkeforetak må stiftes av minst to personer. Både fysiske og juridiske personer (eksempelvis et annet samvirkeforetak eller en forening) kan være stiftere. 
 • For å være stifter eller ha en annen rolle i et samvirkeforetak må du ha fylt 18 år.
 • Foretaket må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Samvirkesenterets håndbok i etablering av samvirkeforetak


Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI - søk om oppholdstillatelse

Navn på samvirkeforetak

Samvirkeforetak må ha foretaksbetegnelsen "samvirkeforetak" eller forkortelsen "SA" foran eller bak foretaksnavnet. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Stifte og registrere samvirkeforetak

 1. Stift samvirkeforetaket ved å utarbeide og signere stiftelsesdokument og vedtekter.
 2. Hvis stifterne skal betale innskudd til foretaket ber dere banken om å opprette en konto for selskap under stiftelse. Betal inn innskuddet og be om bekreftelse fra banken. (Hvis innskuddet skal bestå av andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd) må det utarbeides en åpningsbalanse som skal signeres av stifterne og bekreftes av revisor)
 3. Registrér samvirkeforetaket ved å benytte skjemaet "Samordnet registermelding". Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter og eventuelt bekreftelse fra banken. (Hvis det gjøres innskudd og dette består av andre eiendeler enn penger, må det også legges ved en åpningsbalanse og bekreftelse fra revisor.
 4. Hvis selskapet skal ha revisor må bekreftelse på dette (villighetserklæring) legges ved.)
 5. Send meldingen til signering og signér meldingen.

Når foretaket er registrert får innsender beskjed om dette i sin "Innboks" i Altinn.

 1. Stift samvirkeforetaket ved å utarbeide og signere stiftelsesdokument og vedtekter.
 2. Hvis stifterne skal betale innskudd til foretaket ber dere banken om å opprette en konto for selskap under stiftelse. Betal inn innskuddet og be om bekreftelse fra banken. (Hvis innskuddet skal bestå av andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd) må det utarbeides en åpningsbalanse som skal signeres av stifterne og bekreftes av revisor)
 3. Registrér samvirkeforetaket ved å fylle ut papirskjema for registrering av samvirkeforetak (Samordnet registermelding - Del 1 - Hovedblankett) og søknad om D-nummer (et skjema for hver person som har behov for D-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket). Legg ved stiftelsesdokument, bekreftet kopi av gyldig legitimasjon og eventuelt bekreftelse fra banken. (Hvis det gjøres innskudd og dette består av andre eiendeler enn penger, må det også legges ved en åpningsbalanse og bekreftelse fra revisor).

  Samordnet registermelding - hovedblankett (for nedlasting)


  Søknad om tildeling av D-nummer

 4. Hvis selskapet skal ha revisor må bekreftelse på dette (villighetserklæring) legges ved.
 5. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på "Samordnet registermelding"

Når registreringen er ferdig behandlet får innsender tilbakemelding.

Brønnøysundregistrene om registrering av samvirkeforetak

Brønnøysundregistrene om vanlige feil og mangler ved registrering av samvirkeforetak

 

Frist for registrering

Melding om registrering av foretaket må være mottatt av Foretaksregisteret senest 3 måneder etter at foretaket er stiftet. Foretaket kan ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstidene

 

Hva koster det

Registrering av et samvirkeforetak koster kroner 5 570,- ved elektronisk registrering i Altinn, og kroner 6 797,- ved registrering på papirskjema.

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Lov om samvirkeforetak

 

Registrere eksisterende samvirkeforetak

Et samvirkeforetak registrert i et EU/EØS-land kan flytte hovedkontoret til et annet EU/EØS-land uten å gå veien om oppløsning og nystiftelse.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema