Starte og registrere aksjeselskap (AS)

Når du skal starte et aksjeselskap må du velge navn, stifte selskapet og skaffe til veie aksjekapital. Deretter skal selskapet registreres. Her får du vite hva som kreves for å starte et aksjeselskap, og hvordan du går frem når du skal registrere selskapet.


Forutsetninger for å starte et aksjeselskap:

 • Et aksjeselskap kan stiftes av en eller flere personer. Både fysiske personer og juridiske personer (eksempelvis aksjeselskap) kan være stiftere.
 • For å være stifter eller ha en annen rolle i et aksjeselskap må du ha fylt 18 år.
 • Selskapet må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Stifte og registrere aksjeselskap

Slik stifter og registrerer du et aksjeselskap hvis stifter(e) og de som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer:

 1. Stift aksjeselskapet ved å fylle ut og signere skjemaet «Stiftelse av aksjeselskap»
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører.) Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
 3. Registrer aksjeselskapet ved å følge lenken «Gå til registrering i Foretaksregisteret» i meldingen du har mottatt i «Innboksen» i Altinn. Bekreftelse på innbetalt aksjekapital. må vedlegges.
 4. Send meldingen til signering. Da får du tilsendt meldingen elektronisk og kan signere meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og den som har avgitt bekreftelse om at aksjekapitalen er innbetalt må signere denne elektronisk. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på meldingen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboksen» i Altinn.

Registrering av aksjeselskap koster 5 570 kroner (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

 1. Stift aksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter
  og signere disse.
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører). Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
 3. Registrer aksjeselskapet ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding

  Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter og bekreftelse på innbetalt aksjekapital. 
 4. Send meldingen til signering og signer meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og banken (eventuelt revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører) må signere elektronisk på bekreftelsen om at aksjekapitalen er innbetalt. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på meldingen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboksen» i Altinn. 

Registrering av aksjeselskap koster 5 570 kroner (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

 1. Stift aksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter og signere disse.
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 30 000 norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører). Ved tingsinnskudd må revisor bekrefte verdien av tingsinnskuddet.
 3. Registrer aksjeselskapet ved å fylle ut papirskjema for registrering av aksjeselskap (Samordnet registermelding - Del 1 - Hovedblankett) og søknad om d-nummer (et skjema for hver person som har behov for d-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket). 

  Registrér aksjeselskapet (skjema Samordnet registermelding - papirblankett)


  Brønnøysundregistrene - søknad om d-nummer

 4. Legg ved orginal bekreftelse på innbetalt aksjekapital og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for den eller de som søker om d-nummer.
  Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet Samordnet registermelding Del 1 – Hovedblankett.

Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

Registrering av aksjeselskap koster 6 797 kroner (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

 

Brønnøysundregistrene om stiftelse av aksjeselskap

Brønnøysundregistrene om registrering av aksjeselskap (AS)

Utenlandsk statsborger

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Du finner vilkårene for oppholdstillatelse for arbeid hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI - søk om oppholdstillatelse

Navn på aksjeselskap

Aksjeselskap må ha betegnelsen "aksjeselskap" eller forkortelsen "AS" foran eller bak selskapsnavnet. Mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Frist for registrering

Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Selskapet er stiftet når den siste stifteren har undertegnet stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstider

Drive aksjeselskap

Når du har registrert et aksjeselskap bør du sette deg inn reglene for drift av aksjeselskap.

Aksjeloven

Foretaksregisterloven om førstegangsregistrering

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema