Starte og registrere aksjeselskap (AS)

Når du skal starte et aksjeselskap må du velge navn, stifte selskapet og skaffe til veie aksjekapital. Deretter skal selskapet registreres. Er du usikker på om aksjeselskap er riktig organisasjonsform for deg kan du lese om emnet under valg av organisasjonsform.


Forutsetninger for å starte et aksjeselskap:

 • Et aksjeselskap kan stiftes av en eller flere personer. Både fysiske og juridiske personer (eksempelvis aksjeselskap) kan være stiftere.
 • For å være stifter eller ha en annen rolle i et aksjeselskap må du ha fylt 18 år.
 • Selskapet må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).


Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI - søk om oppholdstillatelse

 

Navn på aksjeselskap

Aksjeselskap må ha betegnelsen "aksjeselskap" eller forkortelsen "AS" foran eller bak selskapsnavnet. Mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Stifte og registrere aksjeselskap

 1. Stift aksjeselskapet ved å fylle ut skjemaet «Stiftelse av aksjeselskap»
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen og be om bekreftelse fra banken. 
 3. Registrér aksjeselskapet ved å følge lenken «Gå til registrering i Foretaksregisteret» i meldingen du har mottatt i «Innboksen» i Altinn. Bekreftelse fra banken, eventuell villighetserklæring fra revisor må vedlegges.
 4. Send meldingen til signering og signér meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og banken må signere elektronisk på bekreftelsen om at aksjekapitalen er innbetalt. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på villighetserklæringen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboksen» i Altinn. 

Registrering av aksjeselskap koster kroner 5570,- (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

 1. Stift aksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter
  og signer disse.
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen og be om bekreftelse fra banken.  
 3. Registrér aksjeselskapet ved å benytte skjemaet «Samordnet registermelding».

  Samordnet registermelding - hovedblankett (for nedlasting)

  Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter, bekreftelse fra banken og eventuell villighetserklæring fra revisor. 
 4. Send meldingen til signering og signer meldingen. Hele styret må signere meldingen elektronisk, og banken må signere elektronisk på bekreftelsen om at aksjekapitalen er innbetalt. Har aksjeselskapet valgt å ha revisor må revisor signere elektronisk på villighetserklæringen.

Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i «Innboksen» i Altinn.

Registrering av aksjeselskap koster kroner 5570,- (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

 1. Stift aksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter og signer disse.
 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen og be om bekreftelse fra banken. 
 3. Registrér aksjeselskapet ved å fylle ut papirskjema for registrering av aksjeselskap (Samordnet registermelding – Del 1 – Hovedblankett) og søknad om D-nummer (et skjema for hver person som har behov for D-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket). Legg ved bekreftelse fra banken, eventuell villighetserklæring fra revisor og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for den eller de som søker om D-nummer.

  Samordnet registermelding - hovedblankett (for nedlasting)


  Søknad om tildeling av D-nummer

 4. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet for registrering av aksjeselskap.

Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

Registrering av aksjeselskap koster kroner 6796,- (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistrene om registrering og stiftelse av aksjeselskap (AS)

Brønnøysundregistrene om nødvendige vedlegg ved registrering av AS

 

Frist for registrering

Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest 3 måneder etter at foretaket er stiftet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere overåret.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstidene

 

Drive aksjeselskap

Når du har registrert et aksjeselskap bør du sette deg inn reglene for drift av aksjeselskap.

Aksjeloven

Foretaksregisterloven om førstegangsregistrering

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema