Starte og registrere allmennaksjeselskap (ASA)

Når du skal starte et allmennaksjeselskap må du velge navn, stifte selskapet og skaffe aksjekapital. Deretter skal selskapet registreres. Her får du vite hva som kreves for å starte et allmennaksjeselskap, og hvordan du går frem når du skal registrere selskapet.


Forutsetninger for å starte et allmennaksjeselskap:

 • Et allmennaksjeselskap kan stiftes av en eller flere personer. Både fysiske personer og juridiske personer (eksempelvis aksjeselskap eller foreninger) kan være stiftere.
 • For å være stifter eller ha en annen rolle i et allmennaksjeselskap må du ha fylt 18 år.
 • Selskapet må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Stifte og registrere allmennaksjeselskap

Slik stifter og registrerer du allmennaksjeselskap når alle som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer:

 1. Stift allmennaksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter og signer disse.

  Krav til stiftelsesdokument for ASA

 2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 1 million norske kroner) og be om bekreftelse fra banken. (Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører).
 3. Registrer allmennaksjeselskapet ved å benytte skjemaet "Samordnet registermelding" i Altinn.

  Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter og bekreftelse på innbetalt aksjekapital.

Brønnøysundregistrene om nødvendige vedlegg ved registrering av ASA

Send meldingen til signering. Styremedlemmer og revisor må signere – dette gjøres elektronisk. Når selskapet er registrert får innsender beskjed om dette i "Innboksen" i Altinn.

Mangler noen av de som skal ha en rolle i selskapet norsk fødselsnummer eller d-nummer?

  1. Stift allmennaksjeselskapet ved å utarbeide stiftelsesdokument og vedtekter og signer disse.

   Krav til stiftelsesdokument for ASA

  2. Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto. Betal inn aksjekapitalen (minimum 1 million norske kroner) og be om bekreftelse fra banken.(Bekreftelsen kan også gis av revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører.)
  3. Registrer allmennaksjeselskapet ved å fylle ut papirskjema for registrering av allmennaksjeselskap (Samordnet registermelding – hovedblankett) og søknad om tildeling av d-nummer (ett skjema for hver person som har behov for d-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket) og send disse inn samlet per post. Legg ved original bekreftelse på innbetalt aksjekapital og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon for de som skal ha d-nummer.

Samordnet registermelding – hovedblankett (for nedlasting)

Brønnøysundregistrene – søknad om d-nummer

Brønnøysundregistrene om nødvendige vedlegg ved registrering av ASA

Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet Samordnet registermelding.

Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

Utenlandsk statsborger

Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Du finner vilkårene for oppholdstillatelse for arbeid hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på allmennaksjeselskap

Allmennaksjeselskap må ha foretaksbetegnelsen "allmennaksjeselskap" eller forkortelsen "ASA" foran eller bak selskapsnavnet. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Frist for registrering

Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Selskapet er stiftet når den siste stifteren har signert på stiftelsesdokumentet. Selskapet kan normalt ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Hva koster det

Registrering av et allmennaksjeselskap koster 5 570 kroner ved elektronisk registrering i Altinn, og 6 797 kroner ved registrering på papirskjema.

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Endre fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap

Et aksjeselskap (AS) kan omdannes til allmennaksjeselskap (ASA) uten å endre organisasjonsnummer.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema