Starte og registrere norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF)

Utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer kan registrere en avdeling i Norge (Norskregistrert utenlandsk foretak/NUF). Er du usikker på om NUF er riktig for deg kan du lese om emnet under valg av organisasjonsform.


Forutsetninger for å registrere et NUF:

  • For å registrere et NUF kreves det at det eksisterer et utenlandsk foretak som har behov for å registrere en avdeling i Norge.
  • Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land, og planlegger å drive virksomhet i Norge må du undersøke reglene for oppholdstillatelse.

UDI - søk om oppholdstillatelse

Navn på norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Et NUF kan ha særskilt navn/foretaksnavn i Norge, eller benytte samme navn/foretaksnavn som i hjemlandet.

Registreringsplikt og registreringsrett

Alle utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, har registreringsplikt i Foretaksregisteret. Utenlandske foretak som ikke driver virksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret dersom de har behov for et norsk organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistrene - norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Brønnøysundregistrene om registreringsplikt i Foretaksregisteret

Registrere norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

  1. Registrér den norske avdelingen av det utenlandske foretaket ved å fylle ut og signere "Papirskjema for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)".(Registrering av NUF kan ikke gjøres elektronisk)

    Samordnet registermelding - skjema og veiledning for NUF

  2. Legg ved registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet og andre nødvendige vedlegg.
  3. Alle som skal ha en rolle i NUF-et og som ikke har norsk fødselsnummer eller norsk D-nummer, må i tillegg fylle ut søknad om tildeling av D-nummer.

    Søknad om tildeling av D-nummer

  4. Send skjemaene og vedleggene (i utgangspunktet skal alle vedlegg være på norsk, men svensk, dansk og engelsk godtas også) samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet.


Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender.

Hvor lang tid tar det

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene vil variere over året.

Brønnøysundregistrene - oversikt over saksbehandlingstidene

Hva koster det

Registrering av et NUF i Foretaksregisteret koster kroner 2 832,-, mens registrering i Enhetsregisteret er gratis.
Ved registrering får avdelingen (NUF-et) et organisasjonsnummer.

Foretaksregisterloven om krav til opplysninger for utenlandske foretak

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema