Design

Begrepet "design" brukes i flere sammenhenger med ulik betydning. I denne sammenhengen mener vi - svært forenklet - utseendet til et produkt eller en del av et produkt.


Med en designregistrering får du et dokumentert bevis som kan være til hjelp for å stoppe ulovlige etterlikninger av utseendet til produktet ditt. Designregistreringen gir enerett til alle utforminger som gir samme helhetsinntrykk som det registrerte designet.

Patentstyret om designbeskyttelse

Hvem kan søke om designregistrering?

Det er den som har retten til et design som kan søke om å registrere designet hos Patentstyret. Både virksomheter og privatpersoner kan søke.

Designet må være nytt, og det må skille seg tydelig fra tidligere kjente design. Tekniske løsninger kan ikke designregistreres, men de kan på visse vilkår vernes gjennom patentering.

Designloven

Designforskriften

Hva kan du designregistrere?

  • alle slags fysiske gjenstander fra bygninger til tannbørster, biler, klær, emballasje eller møbler 
  • deler av en gjenstand, som hodet på en tannbørste, armlenet på en stol eller hanken på en kopp
  • skjermbilder og ikoner for dataskjermer
  • animasjoner, slik som ikoner for dataskjermer som viser en gjentatt bevegelse 
  • typografiske skrifttyper
  • grafiske symboler og logoer
  • mønsteret på et servise eller et stoff (ornamentering)
  • et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kaféinteriør eller et utstillingsvindu.

Hvor lenge varer en designregistrering?

En designregistrering varer i 5 år fra den dagen du leverer søknaden, men kan fornyes hvert femte år i inntil 25 år. Reservedeler som brukes til å reparere et produkt for å gi det tilbake sitt opprinnelige utseende, kan bare registreres for 5 år og kan ikke fornyes. Selv om en designregistrering er utløpt, kan produktet fortsatt være beskyttet av annen lovgivning, for eksempel åndsverkloven eller markedsføringsloven.

Før du søker designregistrering

Dersom du vurderer å designregistrere produktet ditt, bør du undersøke om andre allerede har en rettighet knyttet til designet. Du kan selv søke i designregisteret i Patentstyrets database, eller be Patentstyret utføre en forundersøkelse for å finne ut om det er noe som ligner på produktet ditt.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Hvordan søke designregistrering?

Søknad om designregistrering sender du elektronisk til Patentstyret via Altinn. Du må betale et søknadsgebyr før søknaden behandles, se prisliste hos Patentstyret. 

Patentstyret - priser registrering av design

Klage på andres design

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et design som ikke er nytt og har individuell karakter, kan du kreve at Patentstyret sletter registreringen. Hvis du mener at du har bedre rett til designet enn den som er oppført som innehaver, kan du kreve å få rettigheten overført til deg. Dette gjør du ved å sende inn et krav om administrativ overprøving til Patentstyret og dokumentere påstandene dine.

Informasjon om vilkår, klagefrister og fremgangsmåter finner du hos Patentstyret.

Patentstyret - klageordning for design

IPR-hjelp - immaterielle rettigheter

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema