Design

Begrepet "design" brukes i flere sammenhenger med ulik betydning. I denne sammenhengen mener vi – svært forenklet – utseendet til et produkt eller en del av et produkt.


Med en designregistrering får du et dokumentert registreringsbevis som kan være til hjelp for å stoppe ulovlige etterligninger av utseendet til produktet ditt. Designregistreringen gir enerett til alle utforminger som gir samme helhetsinntrykk som det registrerte designet. Den som har retten til et design kan søke om å registrere designe hos Patentstyret. Både virksomheter og privatpersoner kan søke.

Patentstyret om designbeskyttelse

Hva kan du designregistrere?

  • alle slags fysiske gjenstander fra bygninger til tannbørster, biler, klær, emballasje eller møbler
  • deler av en gjenstand, som hodet på en tannbørste, armlenet på en stol eller hanken på en kopp
  • skjermbilder og ikoner for dataskjermer
  • animasjoner, slik som ikoner for dataskjermer som viser en gjentatt bevegelse
  • typografiske skrifttyper
  • grafiske symboler og logoer
  • mønsteret på et servise eller et stoff (ornamentering)
  • et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kaféinteriør eller et utstillingsvindu.

Noen vilkår for å få en gyldig designregistrering

Designet må være nytt, og det må skille seg tydelig fra tidligere kjente design. Tekniske løsninger kan ikke designregistreres, men de kan på visse vilkår vernes gjennom patentering. Du kan vise produktet ditt på markedet inntil 12 måneder før du sender inn søknaden, men du vil ikke ha designbeskyttelse i denne perioden.

Patentstyret om designbeskyttelse

Designloven

Designforskriften

Hvor lenge varer en designregistrering?

En designregistrering varer i 5 år fra den dagen du leverer søknaden, og kan fornyes hvert femte år i inntil 25 år. Selv om en designregistrering er utløpt, kan produktet fortsatt være beskyttet av annen lovgivning, for eksempel åndsverkloven eller markedsføringsloven.

Før du søker designregistrering

Dersom du er usikker på om designet ditt er nytt og skiller seg vesentlig fra tidligere design, kan du undersøke om det fins lignende design i designregisteret hos Patentstyret fra før. Du kan selv sjekke i designregisteret i Patentstyrets database, eller bestille en forundersøkelse fra Patentstyret for å finne ut om det finnes registrerte design som ligner på produktet ditt.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Patentstyret om forundersøkelser design

Hvordan søke designregistrering?

For å søke om designregistrering, bruker du søknadsveiviseren på Patentstyrets nettsider. Søknadsveiviseren gir deg en enklere og raskere søknadsprosess. Du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering i én operasjon.

Patentstyret – søknadsveiviser for design

Alternativt kan du sende søknad om designregistrering til Patentstyret via Altinn. Du må betale et søknadsgebyr før søknaden behandles, se prisliste hos Patentstyret.

Patentstyret – priser registrering av design

Klage på andres design

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et design som ikke er nytt og/eller mangler individuell karakter, kan du kreve at Patentstyret sletter registreringen. Hvis du mener at du har bedre rett til designet enn den som er oppført som innehaver, kan du kreve å få rettigheten overført til deg. Dette gjør du ved å sende inn et krav om administrativ overprøving til Patentstyret og dokumentere påstandene dine.

Informasjon om vilkår, klagefrister og fremgangsmåter finner du hos Patentstyret.

Patentstyret – klageordning for design

Hold deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om hvordan du kan beskytte verdiene dine gjennom patent og varemerke- og designrettigheter. Noen av kursene er gratis, og de fleste strømmes slik at du kan følge dem der det passer deg.

Patentstyrets kurstilbud

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema