Patent

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem. Patentet gir en tidsbegrenset enerett der du kan nekte konkurrenter å utnytte samme løsning så lenge patentet er gyldig.


Koronavirus: Patentstyret opprettholder tilnærmet normal drift

Patentstyrets kundesenter holder åpent som vanlig på virkedager mellom kl. 8–15.45. Deler av tjenesten vil bli levert fra hjemmekontor. Ved stor trafikk ringer Patenstyret deg tilbake hvis du ikke får svar med en gang.

Les mer forundersøkelser, kursvirksomhet, regelverk og frister hos Patentstyret

Hva er patentbeskyttelse?

Et patent er en dokumentert enerett til en oppfinnelse. Denne eneretten varer i maksimalt 20 år. I denne perioden har du enerett til å produsere, importere og selge oppfinnelsen/produktet som du har patentert. Oppfinnelsen må kunne beskrives som en konkret løsning på et teknisk problem. Den må være helt ny og kan ikke ha vært omtalt offentlig før du leverer en søknad om patent (for eksempel kan den ikke ha blitt vist frem på messer eller omtalt i fagblad). I tillegg må den skille seg vesentlig ut fra tidligere kjent teknikk på fagområdet.

Patentstyret om patent

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Hva kan du ta patent på? 

  • Fremgangsmåter
  • Tekniske produkter
  • Apparater
  • Anvendelser

Hvor lenge er patentet gyldig?

Et patent kan vanligvis opprettholdes i inntil 20 år, regnet fra den dagen du leverer søknaden. Patentet må fornyes hvert år ved å betale en årsavgift.

Når bør du vurdere å søke om patent?

Utvikling av produkter kan ofte være tid- og kostnadskrevende. Søknadsprosessen for patent er også tidkrevende, så patentering er ofte best egnet for produkter som skal være lenge på markedet, og for fremgangsmåter eller anvendelser som skal brukes en stund. Det er ikke sikkert at et patent vil være lønnsomt for deg, men det kan være lurt å vurdere behovet for en slik beskyttelse.

Hvis du ønsker å få sjekket om oppfinnelsen din er ny, kan du bestille en forundersøkelse fra Patentstyret.

Patentstyret om forundersøkelser – patent

Hvordan søke om patent?

For å søke om patent kan du bruke søknadsveiviseren på nettsidene til Patentstyret. Søknadsveiviseren gir deg en enklere og raskere søknadsprosess. Du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering alt i én operasjon. Alternativt kan du levere søknaden til Patentstyret via Altinn.

Søknadsprosessen kan være ganske kompleks. Har du ikke erfaring med dette, bør du vurdere å få profesjonell hjelp hos for eksempel et patentbyrå.

Patentstyret - søknadsveiviser for patent

IPR-hjelp - immaterielle rettigheter

Lov om patenter

Patentforskriften

Internasjonal patentregistrering

Et patent gjelder bare i det landet der patentet er registrert. Det finnes imidlertid ordninger for å søke patent i flere land samtidig.

Patentstyret om å søke patent i flere land

Klage på andres patent

Det er mulig å klage på andres patent eller patentsøknad. Mer informasjon om dette får du hos Patentstyret.

Klageordninger hos Patentstyret

Pantsetting av patent

Det er mulig å pantsette patenter, patentsøknader og patentlisenser i Norge.

Patentstyret om pantsetting av patent

IPR-forsikring (rettstvistforsikring)

En slik forsikring kan redusere kostnadsrisikoen betraktelig hvis du må ut med store beløp til advokatutgifter, rettssak eller erstatning for å forsvare og håndheve de immaterielle rettighetene dine. Denne forsikringen tegner du hos et forsikringsselskap.

Patentstyret om rettstvistforsikring for immaterielle rettigheter

Arbeidstakeroppfinnelser

En arbeidstaker har i utgangspunktet samme rett til sin oppfinnelse som andre oppfinnere har. På visse vilkår gir likevel loven om arbeidstakeroppfinnelser arbeidsgiveren rett til å overta oppfinnelsen. Dette gjelder bare for patenterbare oppfinnelser. Det betyr ikke at du må søke om patent, men vilkårene for å oppnå patent må være tilstede.

Arbeidsgiverens rett til å overta oppfinnelsen bestemmes ut fra arbeidstakerens oppgaver i bedriften, og hvilken avtale arbeidstakeren har inngått med arbeidsgiveren. Dersom arbeidsgiveren skal overta oppfinnelsen, kan arbeidstakeren ha krav på godtgjørelse.

Patentstyret om arbeidstakers oppfinnelser

Lov om arbeidstakeroppfinnelser

Hold deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om hvordan du kan beskytte verdiene gjennom patent, varemerke- og designregistrering. Noen av kursene er gratis, og de fleste strømmes slik at du kan følge dem der det passer deg.

Patentstyrets kurstilbud

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema