Varemerke

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn du kan bruke for å skille dine varer og tjenester fra andres. Varemerket kan vise seg å bli den viktigste verdien for bedriften din.


Hva er varemerkeregistrering?

Et registrert varemerke gir deg eller virksomheten din enerett til å bruke varemerket for dine eller virksomhetens varer og tjenester. Eneretten gjelder for eksempel for bruk av varemerket på selve varen, i dokumenter, i reklame og/eller ved muntlig omtale. Eneretten innebærer at ingen andre kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt, på samme type varer og tjenester som varemerket ditt er registrert for. Beskyttelsen gjelder kun mot bruk i næringsvirksomhet.

Patentstyret om varemerke

Sjekk om navnet er ledig

IPR-hjelp - immaterielle rettigheter

Velgekte.no - opplysningsside om piratkopiering

Hva kan du registrene som varemerke?

Et varemerke kan bestå av bokstaver, tall, ord, slagord, navn, logoer, figurer og bilder, emballasje, lyd, bevegelse eller kombinasjoner av disse. Et varemerke må ha særpreg slik at kundene kan skille ditt produkt fra en annens. Varemerker som bare beskriver varen eller tjenesten kan i utgangspunktet ikke registreres, fordi andre næringsdrivende også må kunne beskrive produktet sitt.

For eksempel kan du ikke uten videre få enerett til Økern Bilmekaniker for tjenester som innebærer "reparasjon av biler" siden varemerket kun forteller hvor i Oslo tjenesten tilbys, nemlig Økern, og hva slags tjenester som tilbys der, nemlig bilmekanikertjenester. Hvis du ønsker en slik beskrivende tekst i varemerket ditt, må du legge til noe annet som har særpreg for at det skal kunne registreres. Dette kan for eksempel være et særpreget figurelement eller en særpreget logoutforming. Da vil det være kombinasjonen av navn og figur som blir beskyttet.

Varemerkeloven

Varemerkeforskriften

Hvor lenge varer varemerkeregistreringen?

Et registrert varemerke gjelder i 10 år og kan fornyes for 10 år av gangen så lenge du ønsker det. Det er bruksplikt knyttet til varemerkeregistreringen. Dette betyr at hvis du ikke bruker varemerket for alle varene og/eller tjenestene du har registrert det for innen fem år, kan registreringen helt eller delvis bli slettet hvis noen sender et krav om dette til Patentstyret.

Ulike symboler for varemerker

Dersom varemerket er registrert, kan du sette symbolet ® bak varemerket. Dersom varemerket ikke er registrert, men du ønsker å vise at det er et varemerke, kan du bruke symbolet ™ bak merket. TM gir deg ingen beskyttelse, men det kan brukes som et signal til markedet om at det er å oppfatte som et varemerke.

Opphavsrett (eller copyright ©) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk.

Hvordan søker du om  varemerkeregistrering?

For å søke registrering av varemerke kan du bruke søknadsveiviseren på nettsidene til Patentstyret. Søknadsveiviseren gir deg en enklere og raskere søknadsprosess. Du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering i én operasjon.

Patentstyret - søknadsveileder varemerkeregistrering i Norge

Alternativt kan du levere søknaden elektronisk til Patentstyret via Altinn. Både virksomheter og privatpersoner kan søke. Når du søker, må du velge hvilke klasser varemerket skal gjelde for. Det vil si at du må bestemme innenfor hvilke varegrupper eller hvilke typer tjenester du ønsker å beskytte varemerket.

Det finnes 45 ulike klasser der klasseoverskriften i hovedsak beskriver hvilke varer og tjenester som inngår i den aktuelle klassen. Patentstyret kan hjelpe deg med å forberede søknaden. Du må betale et søknadsgebyr for å få søknaden behandlet.

Patentstyret - prisoversikt

Internasjonal varemerkeregistrering

Varemerkeregistreringen gjelder kun i det landet der varemerket er registrert. Bruker du varemerket i andre land, bør du vurdere å beskytte det i disse landene. Det er mulig å registrere et varemerke i flere land samtidig.

Patentstyret om varemerking i andre land

Klage på andres varemerke

Hvis du oppdager at noen har fått registrert (eller søkt om registrering av) et varemerke som du mener er identisk med eller kan forveksles med varemerket ditt, kan du klage. Informasjon om vilkår, klagefrister og fremgangsmåter finner du hos Patentstyret.

Patentstyret - oversikt over klagemuligheter knyttet til varemerke

Patentstyret om innarbeidelse og bruk av varemerke

Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer eller tjenester.

Ansvarsmerke

De som produserer og/eller selger produkter av gull, sølv, eller platina med påstemplet finhetsgrad (for eksempel 'S925' for sølv), er pliktige til å stemple varen med ansvarsmerke som de har registrert hos Patentstyret.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema