Varemerke

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn du kan bruke for å skille dine varer og tjenester fra andres. Varemerket kan vise seg å bli den viktigste verdien for bedriften din.


Hva er varemerkeregistrering?

Et registrert varemerke gir deg, eller virksomheten din, enerett til å bruke varemerket for dine eller din virksomhets varer og tjenester. Eneretten gjelder for eksempel for bruk av merket på selve varen, i dokumenter, i reklame og/eller ved muntlig omtale. Eneretten innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt på samme type varer og tjenester som merket ditt er registrert for. Beskyttelsen gjelder kun mot bruk i næringsvirksomhet.

Patentstyret om varemerke

Sjekk om navnet er ledig

 

IPR-hjelp - immaterielle rettigheter

 

Hva kan du varemerkeregistrere?

Varemerket kan bestå av alle slags tegn, men det må kunne gjengis grafisk. Eksempelvis kan det bestå av ord, slagord, navn, logoer, figurer og bilder, bokstaver, tall, emballasje, lyd, bevegelse eller kombinasjoner av disse. I tillegg må det være egnet til å skille dine varer og/eller tjenester fra andres, og det må ha særpreg. Varemerker som kun beskriver varen eller tjenesten, kan i utgangspunktet ikke registreres.

For eksempel kan du ikke uten videre få enerett til Økern Bilmekaniker for tjenester som innebærer "reparasjon av biler" siden varemerket kun forteller hvor i Oslo tjenesten tilbys, nemlig Økern, og hva slags tjenester som tilbys der, nemlig bilmekanikertjenester. Hvis du ønsker en slik beskrivende tekst i varemerket ditt, må du legge til noe annet som har særpreg for at det skal kunne registreres. Dette kan for eksempel være et særpreget figurelement eller en særpreget logoutforming. Da vil det være navnet og figuren i fellesskap som blir beskyttet.

Varemerkeloven

Varemerkeforskriften

 

Hvor lenge varer varemerkeregistreringen?

Et registrert varemerke gjelder i 10 år og kan fornyes for 10 år av gangen så lenge du ønsker det. Det er bruksplikt knyttet til varemerkeregistreringen. Dette betyr at hvis du ikke bruker varemerket for alle varene og tjenestene du har registrert det for innen fem år, kan noen sende et krav til Patentstyret om at registreringen din skal slettes helt eller delvis. Ulike symboler for varemerker Dersom varemerket er registrert, kan du sette symbolet ®bak varemerket. Dersom varemerket ikke er registrert, men du ønsker å vise at det er et varemerke, kan du bruke symbolet ™ bak merket. TM gir deg ingen beskyttelse, men kan brukes som et signal til markedet om at det er å oppfatte som et varemerke.

Hvordan søke varemerkeregistrering?

Søknad om varemerkeregistrering sender du elektronisk til Patentstyret via Altinn. Både virksomheter og privatpersoner kan søke. Når du søker, må du velge hvilke klasser varemerket skal gjelde for. Det vil si at du må bestemme innenfor hvilke varegrupper du ønsker beskyttelse. Det finnes 45 ulike klasser der klasseoverskriften i hovedsak beskriver hvilke varer og tjenester som inngår i den aktuelle klassen. Patentstyret kan hjelpe deg med å forberede søknaden. Du må betale et søknadsgebyr før søknaden behandles. Du kan velge om du vil betale når du leverer søknaden, eller få tilsendt faktura.

Patentstyret - prisoversikt

 

Internasjonal varemerkeregistrering

Varemerkeregistreringen gjelder kun i det landet der varemerket er registrert. Selger du varer i andre land enn dette, bør du vurdere å beskytte varemerket i disse landene. Det er mulig å registrere varemerket i flere land samtidig.

Patentstyret om varemerking i andre land

 

Klage på andres varemerke

Hvis du oppdager at noen har fått registrert (eller søkt om registrering av) et varemerke som er identisk med eller som du mener kan forveksles med ditt varemerke kan du klage. Informasjon om vilkår, klagefrister og fremgangsmåter finner du hos Patentstyret.

Patentstyret - oversikt over klagemuligheter knyttet til varemerke

Patentstyret om innarbeidelse og bruk av varemerke

 

Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer eller tjenester.

Ansvarsmerke

De som produserer og/eller selger produkter av gull, sølv, eller platina med påstemplet finhetsgrad (for eksempel 'S925' for sølv), er pliktige til å stemple varen med et ansvarsmerke.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema