Varemerke

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn du kan bruke for å skille dine varer og tjenester fra andres. Varemerket kan bli svært verdifull for virksomheten din.


Koronavirus: Patentstyret opprettholder tilnærmet normal drift

Patentstyrets kundesenter holder åpent som vanlig på virkedager mellom kl. 8–15.45. Deler av tjenesten vil bli levert fra hjemmekontor. Ved stor trafikk ringer Patenstyret deg tilbake hvis du ikke får svar med en gang.

Les mer forundersøkelser, kursvirksomhet, regelverk og frister hos Patentstyret

Hva er varemerkeregistrering?

Et registrert varemerke gir deg eller virksomheten din enerett til å bruke varemerket for dine eller virksomhetens varer og tjenester. Eneretten gjelder for eksempel for bruk av varemerket på selve varen, i dokumenter, i reklame og/eller ved muntlig omtale. Eneretten innebærer at ingen andre kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt, på samme type varer og tjenester som varemerket ditt er registrert for. 

Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for blant annet patent-, varemerke- og designretten.

Patentstyret om varemerke

Sjekk om navnet er ledig på navnesok.no

Finn en rådgiver på IPR-hjelp.no

Velgekte.no - opplysningsside om piratkopiering

Hva kan du registrere som varemerke?

Et varemerke kan bestå av bokstaver, tall, ord, slagord, navn, logoer, figurer og bilder, emballasje, lyd, bevegelse eller kombinasjoner av disse. Et varemerke må ha særpreg slik at kundene kan skille produktet ditt fra andres. Varemerker som bare beskriver varen eller tjenesten kan i utgangspunktet ikke registreres, fordi andre næringsdrivende også må kunne beskrive produktet sitt.

For eksempel kan du ikke uten videre få enerett til Økern Bilmekaniker for tjenester som gjelder reparasjon av biler, siden varemerket kun forteller hvor i Oslo tjenesten tilbys, nemlig på Økern, og hva slags tjenester som tilbys der, nemlig bilmekanikertjenester. Hvis du ønsker en slik beskrivende tekst i varemerket ditt, må du legge til noe annet som har særpreg for at det skal kunne registreres. Dette kan for eksempel være et særpreget figurelement eller en særpreget logoutforming. Da vil det være kombinasjonen av navn og figur som blir beskyttet, og ikke ordene i seg selv.

Varemerkeloven

Varemerkeforskriften

Hvor lenge varer varemerkeregistreringen?

Et registrert varemerke gjelder i 10 år og kan fornyes for 10 år av gangen så lenge du ønsker det. Det er imidlertid bruksplikt knyttet til varemerkeregistreringen. Dette betyr at hvis du ikke bruker varemerket for alle varene og/eller tjenestene du har registrert det for innen fem år, kan registreringen helt eller delvis bli slettet hvis noen sender et krav om dette til Patentstyret.

Ulike symboler for varemerker

Dersom varemerket er registrert, kan du sette symbolet ® bak varemerket. Dersom varemerket ikke er registrert, men du ønsker å vise at det er et varemerke, kan du bruke symbolet ™ bak merket. TM gir deg ingen beskyttelse, men det kan brukes som et signal til markedet om at det er å oppfatte som et varemerke.

Opphavsrett (eller copyright – ©) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk. Hvis en oppfinnelse, et design eller et varemerke har preg av noe nytt og originalt eller er et resultat av en skapende innsats, er det automatisk beskyttet etter åndsverksloven. Opphavsrett kan ikke registreres og må fastslås av domstolene.

Patentstyret – hva betyr symbolene?

Om opphavsrett

Før du søker

Det kan være lurt å undersøke om andre allerede har en rettighet til samme eller lignende varemerke. Det kan du for eksempel gjøre selv ved å bruke Patentstyrets søketjeneste eller nettstedet navnesok.no. Her kan du søke i domenenavn, foretaksnavn og varemerker i ett søk. 

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Du kan også be Patentstyret utføre en forundersøkelse for å sjekke om varemerket kan registreres.

Patentstyret om forundersøkelser for varemerke

Hvordan søker du om varemerkeregistrering?

For å søke om registrering av et varemerke kan du bruke søknadsveiviseren på  Patentstyrets nettsider. Søknadsveiviseren gir deg en betydelig enklere og raskere søknadsprosess. Her kan du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering – alt i én operasjon.

Patentstyret – søknadsveiviser for varemerkeregistrering i Norge

Alternativt kan du levere søknaden til Patentstyret via Altinn. Vær oppmerksom på at saksbehandlingstiden da er betydelig lengre.

Både virksomheter og privatpersoner kan søke varemerkeregistrering. Når du søker, må du velge hvilke klasser varemerket skal gjelde for. Det vil si at du må bestemme innenfor hvilke varegrupper eller tjenestekategorier du ønsker å beskytte varemerket.

Patentstyret om saksbehandlingstid for varemerker

Patentstyret – prisoversikt

Internasjonal varemerkeregistrering

Varemerkeregistreringen gjelder bare i det landet der varemerket er registrert. Bruker du varemerket i andre land, bør du vurdere å beskytte det i disse landene også. Det er mulig å registrere et varemerke i flere land samtidig.

Patentstyret om varemerkeregistrering i andre land

Klage på andres varemerke

Hvis du oppdager at noen har fått registrert (eller søkt om registrering av) et varemerke som du mener er identisk med eller kan forveksles med varemerket ditt, kan du klage. Informasjon om vilkår, klagefrister og fremgangsmåter finner du hos Patentstyret.

Patentstyrets oversikt over klageordninger varemerke

Patentstyret om innarbeidelse og bruk av varemerke

Endring av et varemerke

Du kan be om å få endret et varemerke som er søkt eller registrert. Patentstyret endrer merket dersom endringene er uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket. Hvis endringene er større, må du sende en ny søknad for det endrede merket.

Patentstyret om merkeendring

Hold deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om hvordan du kan beskytte verdiene dine gjennom patent og varemerke- og designrettigheter. Noen av kursene er gratis, og de fleste strømmes slik at du kan følge dem der det passer deg.

Patentstyrets kurstilbud

 

Fellesmerke

En forening av næringsdrivende kan få enerett for medlemmene til å bruke et varemerke eller et annet kjennetegn for sine varer eller tjenester.

Ansvarsmerke

De som produserer og/eller selger produkter av gull, sølv, eller platina med påstemplet finhetsgrad (for eksempel 'S925' for sølv), er pliktige til å stemple varen med et ansvarsmerke som de har registrert hos Patentstyret.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema