Enkeltpersonforetak

Skal du starte for deg selv? Enkeltpersonforetak er ofte den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne organisasjonsformen har noen fordeler. Og noen ulemper. Det gir deg stor grad av frihet, men kan også gi betydelig risiko fordi du har personlig ansvar for økonomien.


Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak:

  • Ubegrenset personlig ansvar (jo høyere økonomisk risiko foretaket tar, jo mer taler det for å heller velge en organisasjonsform med begrenset personlig ansvar).
  • Eies av en fysisk person, det vil si drives for egen regning og risiko (tilsvarende gjelder som utgangspunkt hvor ektefeller driver felles virksomhet).
  • Innehaver kan ikke være ansatt i eget enkeltpersonforetak (men du kan ha ansatte).
  • Innehaver har dårligere sosiale rettigheter enn arbeidstakere.
  • Er ikke en egen juridisk person.
  • Er lite investorvennlig.

  

Næringsvirksomhet

Et vilkår for å registrere et enkeltpersonforetak er at du driver næringsvirksomhet (er selvstendig næringsdrivende). For at en aktivitet skal godtas som næringsvirksomhet må den drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd. Hvis aktiviteten din oppfyller disse vilkårene  driver du sannsynligvis næringsvirksomhet.

Ansatte

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og følgelig ikke lønnsmottaker. Du skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift. Du mottar ikke lønn for jobben du gjør, men du disponerer overskuddet og du kan gjøre privatuttak. Dersom du ansetter noen blir du arbeidsgiver, og må betale lønn til arbeidstakeren og arbeidsgiveravgift. Ektefellen din kan arbeide i foretaket og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes.

Sosiale rettigheter

Sykepenger

Som innehaver av enkeltpersonforetak vil du normalt ha dårligere sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 75 % dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100 % dekning fra dag en. Du kan tegne ulike forsikringer for å bedre dine sykepengerettigheter.

Dagpenger

Du opparbeider ikke rett til dagpenger av det du tjener i enkeltpersonforetaket ditt.

Pensjon

Som innehaver av enkeltpersonforetak tjener du opp pensjon av din næringsinntekt.  Ved overgang til pensjon vil de fleste få en betydelig inntektsreduksjon. Du kan også inngå private pensjonsavtaler.

Skatt

Du må beregne hvor mye foretaket ditt forventer å gå med overskudd. Du melder forventet overskudd som endring i skattekortet ditt. Skatteetaten vil så beregne hvor mye skatt du må betale. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig. Generelt vil skatteprosenten ligge et sted mellom 35,4-49,9%. Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende. Skal det i tillegg leveres næringsoppgave må du også levere skjemaet "Personinntekt fra enkeltpersonforetak" (RF-1224) som vedlegg til skattemeldingen.

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en omsetningsavgift på varer og tjenester. Enkelte varer og tjenester er unntatt fra mva, eller har reduserte satser. Et enkeltpersonforetak som har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning på mer enn kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Regnskap

Med næringsvirksomhet følger normalt bokføringsplikt. Det betyr at du må ta vare på dokumentasjon av inntekter og kostnader og sette disse i et system. Hvis du ikke har særlig kunnskap om regnskapsføring bør du vurdere å sette bort denne jobben til en regnskapsfører.

Tillatelser

Innenfor enkelte bransjer må man ha tillatelse for å drive egen næringsvirksomhet. Eksempler på dette er serveringsvirksomhet og renholdstjenester.

Noen fordeler og ulemper med enkeltpersonforetak:

Fordeler

Enkelt å komme i gang
Lave kostnader ved oppstart
Få formelle krav
100 % eierstyrt

Ulemper

Personlig ansvar
Begrensede sosiale rettigheter
Forskuddsskatt
Lite «investor-vennlig»

Planlegging

Å starte egen bedrift er en stor og viktig beslutning. Det kan også være dyrt og tidkrevende å få ideen din gjennomført. For å vite hva som kreves av deg er det viktig å bruke tid på god planlegging før du registrerer foretaket ditt.

Registrering og organisasjonsnummer

Det er gratis å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

Et enkeltpersonforetak som skal drive med varesalg, foreta pant i varelager eller ha mer enn fem ansatte må registreres i Foretaksregisteret, der det er et gebyr på kr 2 250,-.  

Brønnøysundregistrene om å registrere et enkeltpersonforetak

 

Du får tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er behandlet.

 

Trenger du hjelp?

Ring oss å få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema