Stiftelse

Skal du donere eller testamentere penger til et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial eller annen art? Ønsker du å overlate råderetten over formuen til stiftelsen og dets formål, uten at du som oppretter av stiftelsen har råderett over formuen? Da kan stiftelse være organisasjonsformen for deg.


Alle stiftelser skal registreres i Brønnøysundregistrene. Tilsynsmyndighet for stiftelser er Lotteri- og stiftelsestilsynet.

En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Definisjoner av disse finner du i stiftelsesloven § 4. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet.

Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100 000,- kroner. For næringsdrivende stiftelser er kravet til minste grunnkapital satt til 200 000,- kroner.

Stiftelser skal ha et styre. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen også skal ha andre organer. Stiftelser har regnskapsplikt og plikt til å ha revisor.

Lotteri- og stiftelsestilsynet om stiftelser

Lov om stiftelser

Forskrift til stiftelsesloven

 

Trenger du hjelp?

Ring oss å få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema