Stiftelse

Skal du donere eller testamentere penger til et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial eller annen art? Ønsker du å overlate råderetten over formuen til stiftelsen og dets formål? Da kan stiftelse være organisasjonsformen for deg.


Alle stiftelser skal registreres i Brønnøysundregistrene. Tilsynsmyndighet for stiftelser er Lotteri- og stiftelsestilsynet.

En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Definisjoner av disse finner du i stiftelsesloven § 4. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet.

Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100 000,- kroner. For næringsdrivende stiftelser er kravet til minste grunnkapital satt til 200 000,- kroner.

Stiftelser skal ha et styre. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen også skal ha andre organer. Stiftelser har regnskapsplikt og plikt til å ha revisor.

Lotteri- og stiftelsestilsynet om stiftelser

Lov om stiftelser

Forskrift til stiftelsesloven

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema