Bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med koronapandemien

Har du bortfall i marked og derav fallende omsetning som følge av koronapandemien? Planlegger du å snu deg for å finne nye marked, videreutvikle eller lansere nye produkter og tjenester? Driver du innenfor nye næringer basert på landbrukets ressurser kan Innovasjon Norge gi deg tilskudd til bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt.


Hvem kan søke?

  • Primærprodusenter i landbruket, ferskvanns-/innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud med utgangspunkt i landbruket ressurser, herunder mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser, høstbart vilt og øvrige utmarksressurser
  • Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning

Innovasjon Norge om støtte til bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt i forbindelse med Korona-pandemien

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema