Erstatning etter klimabetingede skader

Du kan ha rett til erstatning dersom ditt jord- og hagebruksforetak har hatt økonomisk tap i plante- eller honningproduksjon.


Et vilkår er at svikten skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Erstatningsordningene er:

  • Erstatning ved avlingssvikt
  • Erstatning ved svikt i honningproduksjon


Bare tap som foretaket ikke kan forsikre seg mot, dekkes. Foretaket må drive faglig forsvarlig, og forebygge og begrense skadene.

Oversikt over tilskuddsordninger hos Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema