Lærlingeordningen

Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger og lærekandidater, må søke om godkjenning som lærebedrift og få godkjent den enkelte kontrakten før tilskudd kan gis.


Fylkeskommunene har ansvar for tilskuddsordningene for bedrifter som tegner lærekontrakter og opplæringskontrakter. I en lærekontrakt eller opplæringskontrakt forplikter bedriften seg til å gi lærlingen eller lærekandidaten nødvendig opplæring fram til fag-/svenneprøven eller en kompetanseprøve.

Med lærling menes en som har inngått lærekontrakt med sikte på fagprøve eller svenneprøve. Med lærekandidat menes en som har inngått opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.

Basistilskudd 1:
Lærlinger og lærekandidater som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven, utløser vanligvis et tilskudd kalt basistilskudd 1. 

Basistilskudd 2:
Lærekontrakter tegnet med lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, og lærekontrakter tegnet av lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, utløser et tilskudd kalt basistilskudd 2.

Ekstra tilskudd:
Lærekontrakt/opplæringskontrakt i små håndverksfag som det av nasjonale grunner er viktig å bevare, utløser et ekstratilskudd i tillegg til basistilskudd 1. Utdanningsdirektoratet avgjør hvilke fag som regnes som små og verneverdige.

Lærebedrifter som har inngått lærekontrakt med lærlinger med spesielle behov eller opplæringskontrakt med lærekandidater med spesielle behov, kan søke om ekstra tilskudd.

Opplæringslova om godkjenning av lærebedrift

Utdanningsdirektoratet om satser for tilskudd

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema