Regionale distriktsmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Det tilbys derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og stilles andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for ordningene.


For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.
Regionale distriktsmidler er hjemlet i politiske retningslinjer som gjelder i hele EU/EØS-området.

Innovasjon Norge og regionale distriktsmidler

Regjeringen.no - sjekk om din bedrift er registrert i en kommune som åpner for distriktsrettet investeringsstøtte

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema